FPİOP FİZİBİLPARTNERS İŞ ORTAKLIĞI PLATFORMUMUZA KATILIN
Bootstrap 0212 982 85 50 h.içi (10.oo-18.oo)
Responsive image

SİGORTA UZMANLIĞI ODAKLI DANIŞMANLIK

Sigorta Aktüeryal Danışmanlık

Aktüer, matematik ve istatistik bilim dalını kullanarak risk değerlendirmelerinde bulunan, risk tespiti ve önleme sistematiği, disiplinini, ustalığını kazanmış kişi demektir.

Aktüer finansal riskleri değerlendirebilen, çözümler öneren ve her çözümün uzun dönemdeki sonuçlarını irdeleyebilen bir profesyoneldir. İleriye yönelik projeksiyonlar yaparak stratejik kararlar için önerilerde bulunur.

Aktüerler, finansın ve riskin bir araya geldiği her sektörde çalışma alanına sahiptirler. Temel düşünce yapısının doğru yerleşmiş olması ön koşulu ile sigorta şirketleri, finans kurumları, fon yönetimi şirketleri, yatırım firmaları, borsa, birleşme ve satın alma firmaları, devlet kuruluşları, uluslararası sosyal güvenlik örgütleri, üniversiteler, araştırma ve danışmanlık şirketleri ve aktüerler için bir çalışma alanı olabilmektedir.

Sigortada Aktüerya, hayat sigortalarının ilk uygulamaları ile birlikte ortaya çıkmış, çok güçlü bir matematiksel ve istatistiksel altyapı gerektiren, sigorta, uzun vadeli yatırımlar ve emeklilik ile ilgili fiyatlandırma ve risk analizine yönelik hesaplama ve tahmin yöntemlerinin bütününü içeren bir bilim dalıdır.

Aktüerya bilimi, matematik, olasılık teorisi, istatistik, finans, ekonomi ve bilgisayar bilimi gibi birbiriyle ilişkili birçok konuyu içerir.

Responsive image
Genel anlamda Aktüerlik,

• Belirsizliğin finansal sonuçlarını yöneten,
• Risk analizi, ölçümlenmesi ve fiyatlandırması üzerine çalışan,
• Risk yönetimine ilişkin problemleri matematiksel ve istatistiksel yöntemler kullanarak çözen,
• Şirketler tarafından alınan riskleri minimize etmek için doğru strateji belirlenmesine yardımcı olan uzmanlık dalıdır.

Aktüerler, matematik ve istatistik bilim dalını kullanarak olasılık hesaplamaları yoluyla sigorta rizikolarını ölçümlerler, tespitlerinden hareketle sigorta primlerini belirleyip, geleceğe yönelik stratejik değerlendirmeleriyle sigorta sözleşmelerinin temel ilkelerini oluştururlar.

Görevi istatistik, olasılık hesaplamaları ve sigortacılık yasal düzenlemeleri ile sigorta prim, kar payı ve rezervlerinin hesaplanması olan aktüerler, olası rizikoların etkilerini öngörerek finansal zararların azaltılmasında ve ekonomik istikrarın sürdürülmesinde önemli rol oynarlar.

İnsan yaşamını etkileyen doğum, ölüm, sakatlık, hastalık, emeklilik gibi olaylarla, kişi ve kuruluşların maddi varlığını etkileyebilecek yangın, deprem, hırsızlık, sel, kaza, gibi doğal veya insan eliyle meydana gelebilecek afetlerin meydana gelmesi kaçınılmazdır. Bu olası riskleri ölçmek, değerlendirmek ve en etkin biçimde yönetme konusunda aktüerler, önemli rol oynayarak bireysel ve toplumsal refahın devamına katkı sağlarlar.

Responsive image
FİZİBİLPARTNERS danışman Aktüerleriyle aktüeryal danışmanlıklar sunar.

Kimlere Hizmet Veririz?

• Hayat Ve Hayat Dışı Sigorta Şirketlerine
• Reasürörlere,
• Finansman Şirketlerine,
• Sigorta ve Finans Sektöründe Yer Alan Kuruluşların, Diğer Şirketlerin Yöneticilerine,
• Düzenleyici Kurumlara,
• Aracı Kurumlara,
• Hukuk Bürolarına,
• Yatırım Danışmanlığı ve Varlık Yönetimi Şirketlerine
• Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlık Şirketlerine
• Diğer Çeşitli Kuruluşlara
Responsive image


Ne Tür Hizmetler Veririz?

• Sigortacılık Teknik Karşılıkların Hesaplanması ve Raporlanması Danışmanlığı,
• Vakıflar ve Sandıklar İçin Aktüeryal Değerlendirme Danışmanlığı,
• Aktüeryal Denetim Danışmanlığı,
• Aktüeryal Süreçlerin gözden geçirilmesi ve sonuçlarının raporlanması Danışmanlığı,
• Birleşme, Satın Alma Ve Satış Süreçlerinde Aktüeryal Destek Hizmet Danışmanlığı,
• Aktüerya Departmanına Destek Hizmetleri Danışmanlığı,
• Aktüeryal Kıdem Tazminatı ve Karşılığı Hesaplaması Danışmanlığı,
• Bedeni Zarar Hesaplaması Danışmanlığı,
• Destekten Yoksun Kalma Hesabı Danışmanlığı,
• Kaza Oranı hesabı ve Optimum Prim Yeterliliği Analizi Danışmanlığı,
• Aktüeryal Ve Finansal Modelleme Danışmanlığı,
• Prim/ Fiyatlama / Tarife Oluşturma Danışmanlığı,
• Gömülü Değer Tespiti Danışmanlığı
• Kurumsal Risk Yönetimi Hesaplamaları Danışmanlığı
• Riskten Korunma ve Türev Ürünler Danışmanlığı
• Stokastik/Deterministik Modelleme Danışmanlığı
• Rezervasyon Danışmanlığı
• Kar Testi ve Analizi Danışmanlığı
• Ürün Geliştirme Danışmanlığı
• Ücret Modellemesi Danışmanlığı
• Maliyet ve Fayda AnaliziDanışmanlığı
• İndirgenmiş nakit akışı teknikleri ile Proje Analizi Danışmanlığı
• Tecrübe AnaliziDanışmanlığı
• Hukuki Uyum Danışmanlığı
• BankasüransDanışmanlığı
Responsive imageLütfen arayınız, yazışınız ya da talepte bulununuz.
0212 982 85 50 – H. içi (10.oo-18.oo),
Yazışma için: bilgi@fizibilpartners.com
Talep için : talep@fibilpartners.com
x
Size daha iyi hizmet sunabilmek için yasal çerezler kullanıyoruz.
Bilgi için ÇEREZ POLİTİKAMIZ ve
K.V.K.K. Aydınlatme Metni
Bölümlerimizi inceleyiniz.
Anladım