FPİOP FİZİBİLPARTNERS İŞ ORTAKLIĞI PLATFORMUMUZA KATILIN
Bootstrap 0533 726 11 46 h.içi (10.oo-18.oo)
YATIRIM YÖNETİM, DENETİM, SİGORTA DANIŞMANLIĞI
Responsive image

YÖNETİM DANIŞMANLIKLARI

Altı Sigma Yönetimi Danışmanlığı

Responsive image
Altı Sigma Yönetimi Danışmanlığı, işletmelerin süreçlerini iyileştirme, hataları azaltma, maliyetleri düşürme ve kaliteyi artırma amacıyla Altı Sigma yöntemlerini uygulamalarına yardımcı olan bir tür danışmanlık hizmetidir. Altı Sigma, veri analizi ve sürekli iyileştirme prensiplerine dayanan bir yönetim metodolojisidir ve işletmelerin operasyonel mükemmeliyeti hedeflemelerine yardımcı olur.

Bu tür danışmanlık hizmetlerini veri analizi, iş süreçleri yönetimi, kalite kontrol ve endüstri mühendisliği alanlarında uzmanlaşmış danışmanlar veya danışmanlık firmaları sunar. İşletmeler, Altı Sigma metodolojisi kullanarak süreçlerini optimize ederek hataları azaltabilir, maliyetleri düşürebilir ve müşteri memnuniyetini artırabilirler. Altı Sigma Yönetimi Danışmanlığı, işletmelere bu hedeflere ulaşma sürecinde rehberlik eder ve sürekli iyileştirme kültürünü teşvik eder.

Altı Sigma (Six Sigma), 5 aşamada yapılandırılmıştır:

1. Tanımlama,
2. Ölçme,
3. Analiz,
4. İyileştirme,
5. Kontrol.

Beş Aşamada gerçekleştirilmesine rağmen neden adı altı sigma? Altı Sigma, operasyonlarda mükemmelliğin sağlanması amacıyla işletmelerde süreçlerin tanımlanması, ölçülmesi, analiz edilmesi, iyileştirilmesi ve kontrolü için kolay ve etkili istatistik araçlarının kullanıldığı bir yönetim stratejisidir.

Sigma (σ), bir popülasyonun standart sapmasını temsil eden Yunan harfidir. Altı Sigma (6σ) metodolojisinin amacı hatasız bir süreçtir. Sigma seviyesi, kuruluşun hatasız bir sürece sahip olma derecesine işaret eder. 6 sigma seviyesine ulaşmanın literatürde anlamı: Bir milyonda sadece 3,4 kez bir hata yapıyorsunuz. (yani bir milyon faturada en fazla sadece 3 iade faturası göndermek zorundasınız).

Altı Sigma Metodoloji şudur: Geleneksel organizasyonlar 2-3 sigma seviyesini kabul ediyorlar, bu da bu kuruluşların milyonlarca fırsatta 67.000 ila 308.000 kusuru kabul ettikleri anlamına geliyor. Tüketicilerden gelen artan kalite talebi, kuruluşların daha yüksek bir sigma seviyesinde çalışması gerektiği konusunda farkındalık yaratmaktır. Altı Sigma metodolojisi, büyük yatırımlar veya yoğun yeniden yapılanma olmaksızın istenen sigma seviyesine ulaşmak için yapılandırılmış iş süreci iyileştirmeleri için kılavuzlar sağlar.

Diğerlerinin yanı sıra Altı Sigma metodolojisi şunları sağlar:

• Verimliliği, kaliteyi ve müşteri memnuniyetini arttırma,
• “Çözülemez” problemler için girişimlerde bulunma,
• Kısa geri ödeme süreleri ve yüksek Yatırım Getirisi,
• Somut araçlar ile güçlü yol haritası,

Altı Sigma, aslında imalat sanayinde varyasyon azaltılmasına odaklanan bir kalite yönetim metodolojisidir. Geçmişte, hizmet endüstrisindeki kalitenin kolayca ölçülemeyeceğine inanılıyordu. Son yirmi yılda, aynı düşüncede olan ve olmayanlar, hizmet endüstrisindeki süreçlerin ölçüm için uygun olduğunu ve böylece varyasyon azaltılmasına için değerli veriler sağlandığı katılıyor.

Altı Sigma Yönetimi Danışmanlığı aşağıdaki hizmetleri içerebilir:

1. DMAIC ve DMADV Yaklaşımları: DMAIC (Tanımla, Ölç, Analiz Et, İyileştir ve Kontrol Et) ve DMADV (Tanımla, Ölç, Analiz Et, Tasarla ve Doğrula) yöntemlerini kullanarak süreç iyileştirmesi yapılır.
2. Tanımlama ve Ölçümleme ve Gözden Geçirme: İşletmenin mevcut süreçleri tanımlanır, ölçümlenir ve analiz edilir. Böylece mukayese için sayısal değerlere ulaşılır.
3. Süreç İyileştirme: İşletmenin tanımlanan, ölçümlenen ve analiz edilen süreçleri sürekli iyileştirme stratejileri ile geliştirilir,
4. Veri Analizi: İşletme verilerini analiz eder, bu verileri kullanarak süreçlerdeki sorunları tanımlar ve iyileştirme fırsatlarını belirler,
5. Kalite Kontrol ve Kalite Yönetimi: Kalite standartlarına uygunluğu sağlamak ve hataları azaltmak için kalite kontrol yöntemlerini ve kalite yönetim sistemlerini uygular,
6. Eğitim ve Sertifikasyon: İşletme personeline Altı Sigma metodolojisi ve araçlarını öğretme ve sertifikasyon süreçlerini yönlendirme,
7. Altı Sigma Projelerinin Yönetimi: Altı Sigma projelerini başlatma, yürütme ve sonlandırma süreçlerinin yönetimi,
8. Kültür Değişimi ve Liderlik: Altı Sigma kültürünü işletme içinde benimsetme, liderlik değişimi ve sürekli iyileştirme için motivasyonu teşvik etme
Lütfen arayınız, yazışınız ya da talepte bulununuz.
0533 726 11 46 – H. içi (10.oo-18.oo),
Yazışma için: bilgi@fizibilpartners.com
Talep için : talep@fibilpartners.com
x
Size daha iyi hizmet sunabilmek için yasal çerezler kullanıyoruz.
Bilgi için ÇEREZ POLİTİKAMIZ ve
K.V.K.K. Aydınlatme Metni
Bölümlerimizi inceleyiniz.
Anladım