FPİOP FİZİBİLPARTNERS İŞ ORTAKLIĞI PLATFORMUMUZA KATILIN
Bootstrap 0212 982 85 50 h.içi (10.oo-18.oo)
Responsive image

HİBE DESTEĞİ

Avrupa Birliği Hibeleri

Responsive image
Türkiye de aday ülke sıfatı ile bu Birlik Programlarına katılım sağlamaktadır.

Türkiye'nin aday ülkelere açık olan Birlik Programlarına katılım prosedürü şu şekilde gerçekleşmektedir:

Avrupa Komisyonu ya da ilgili Kurum/Kuruluşumuz Birlik Programına katılım için niyet beyan eder, Programın konusu ile ilgili Kurum/Kuruluş ile söz konusu Birlik Programı'na katılım AB Bakanlığı tarafından koordine edilir,

Programa katılıma ilişkin gereken altyapı oluşturulur,

Katılımın resmi belgesi olan Katılım Anlaşması, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında imzalanır, Katılım Bakanlar Kurulu Kararınca onaylanır ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla süreç başlar.

Ülkemizin 2021-2027 döneminde AB programlarına katılımına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

4 Ekim 2019 tarihinde yayınlanan “AB’den Sağlanacak Katılım Öncesi Fonların ve AB Birlik Programlarına Katılımın Yönetimi ile İlgili 2019/20 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi” ile ilgili kurumların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla AB Başkanı başkanlığında AB Programları ve Ajansları Kurulu oluşturulmuştur. Kurul, 4 Şubat 2020 ve 27 Ekim 2020 tarihlerinde toplanmıştır.

27 Ekim 2020 tarihli toplantıda ülkemizin katılım sağladığı Programlara 2021-2027 döneminde de prensipte katılım kararı alınmıştır. İlaveten, ülkemizin 2006-2016 yılları arasında katılım sağladığı kültür alanındaki Yaratıcı Avrupa Programına da katılım yönünde prensip kararı alınmıştır.

Bu Programlar:

• Erasmus Programı
• Ufuk Avrupa
• Avrupa Dayanışma Programı-ESC
• Sivil Koruma Mekanizması
• Yaratıcı Avrupa
• Gümrükler
• Vergilendirme

Ülkemizin katılmayı düşündüğü diğer Programlara ilişkin fizibilite çalışmaları tamamlanmış olup Çalışma Grubu çalışmaları devam etmektedir. Bu Programların Çalışma Grubu raporları tamamlandığında AB Programları Kurulu’nda görüşülecek ve ülkemizin hangi Programlara katılım sağlayacağına ilişkin irade ortaya konulacaktır.

Katilim Öncesi Mali Yardım AracI (IPA)

• Erasmus +

• Erasmus+ Ana Eylem 3 Politika Reformu ve İşbirliklerinin Desteklenmesi
EĞİTİM, GENÇLİK, SPOR, YETİŞKİN EĞİTİMİ, YÜKSEKÖĞRETİM, DİĞER
2.85 Milyar Avro, 24/06/2021


• Erasmus+ Ana Eylem 2 Kuruluşlar ve Kurumlar Arası İşbirliği
EĞİTİM, GENÇLİK, SPOR, YETİŞKİN EĞİTİMİ, YÜKSEKÖĞRETİM, DİĞER
2.85 Milyar Avro, 20/05/2021


• Erasmus+ Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketlilikleri
EĞİTİM, GENÇLİK, SPOR, YETİŞKİN EĞİTİMİ, YÜKSEKÖĞRETİM, DİĞER
2.85 Milyar Avro,11/05/2021


• Erasmus+ Jean Monnet Eylemleri
EĞİTİM, GENÇLİK, SPOR, YETİŞKİN EĞİTİMİ, YÜKSEKÖĞRETİM, DİĞER
52.200.000 Avro, 02/06/2021


• Erasmus+ KA3 "Avrupa Gençleri Birlikte" Teklif Çağrısı
EĞİTİM
5.000.000 Avro, 30/07/2020


• 2020 Yılı için "Dijitalleşme" ve "Yaratıcılık" konularında Yeni KA2 Teklif Çağrısı
YETİŞKİN EĞİTİMİ, 31/10/2020


• Avrupa Dayanışma Programı (ESC)

• Avrupa Dayanışma Programı Kalite Etiketi İnsani Yardım - Kısa Prosedür
GÖNÜLLÜLÜK , DİĞER
22/09/2021


• Avrupa Dayanışma Programı Kalite Etiketi İnsani Yardım Başlığı - Tam Prosedür
GÖNÜLLÜLÜK , DİĞER
22/09/2021


• ESC “Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllülük Takımları” Proje Çağrısı
DİĞER
19/09/2020


• UFUK2020 (HORIZON2020)

Horizon 2020, 70 milyar Avro’luk bütçesiyle, Avrupa’nın küresel rekabet edebilirliğini güçlendirmeyi amaçlayan, 2014-2020 yılları arasında yürürlükte olacak AB’nin yeni Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı. 2007-2013 döneminde yürütülen AB 7. Çerçeve Programı’nın devamı olan bu program sayesinde, Avrupa’da yeni büyüme ve istihdam olanaklarının yaratılması hedefleniyor. Horizon 2020 Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı ile araştırmayı güçlendirmeyi, yeniliği teşvik etmeyi ve bilim insanları ile KOBİ’lerin ve büyük ölçekli sanayi şirketlerinin AB destekli projeler için fon almasının kolaylaştırılması planlanıyor.

Horizon 2020; AB’de Ar-Ge kapsamında yürütülen faaliyetlerin etkisinin artırılması hedefinde, Birlik çerçevesinde yürütülen tüm araştırma ve yenilik programlarını 2014-2020 yılları için bütüncül bir sistem altında toplamayı amaçlıyor.

Horizon 2020, Avrupa’nın küresel rekabet edebilirliğini arttırmayı hedefleyen Avrupa 2020 öncü inisiyatifi, Yenilik Birliği’nin (Innovation Union) temel uygulama aracı olarak da nitelendirilebilir.

Esasen Avrupa’nın küresel rekabet edebilirliğini arttırmak için, Horizon 2020 kapsamında bir milyon yeni araştırmacı için fon oluşturularak, Avrupa’nın bilgi temelinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Avrupa 2020 stratejisi de, 2020 yılına kadar Ar-Ge harcamalarını Avrupa Birliği Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla’sının %3’ü düzeyine çıkarmayı amaçlıyor. Yenilik Birliği, işte bu amaçla oluşturulan yedi öncül girişimden biridir. Horizon 2020 ise, Avrupa Komisyonu’nun Yenilik Birliği’ni kolaylaştıran finansal aracı olarak tanımlanmış durumda.

Horizon 2020 programı, daha önceki dönemlerde araştırma ve yenilik için sağlanan finansman kaynaklarının tamamını kapsıyor: Araştırma ve Teknoloji Geliştirme için Çerçeve Programları (FP), Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı (CIP) ve Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü (EIT). Horizon 2020 Programı Bilimsel Mükemmeliyet, Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik ile Toplumsal Sorunlara Çözümler olmak üzere üç öncelik alanı altında yürütülecek.

Bilimsel Mükemmeliyet

Horizon 2020, Avrupa’nın araştırma ve inovasyon sisteminin küresel bazda rekabet edebilirliğini garanti altına almayı, bilimsel altyapısını mükemmelleştirmeyi ve dünya çapında sürekli bir araştırmacı dolaşımı sağlamayı amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda önemli bir bütçe ayrılmış durumda.

• İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı (EaSI)
• İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (CoSME)
• Ufuk Avrupa (Horizon Europe)
• Avrupa Dayanışma Programı (European Solidarity Corps)
• Sosyal Ayrıcalık ve Özel Yetkinlikler Hatları Social Prerogative and Specific Competencies Lines
• Yaratıcı Avrupa Programı
• UN Women

Hibe Alanları:

Bilim, Ar-Ge, Kültür, Sivil Toplum, Teknoloji, Çevre Ve İklim, Mesleki Eğitim, Sosyal Politika, Toplumsal Dayanışma, Eğitim, Mikrofinans, Sosyal Politika ve İstihdam, Ulaştırma, Gençlik Okul Eğitimi Sosyal Yenilik Ve Girişimcilik Yetişkin Eğitimi Göç Rekabetçilik Ve Kobiler, Spor, Yükseköğretim, Gönüllülük, Sağlık, Tarım, Hayvancılık, Diğer


Lütfen arayınız, yazışınız ya da talepte bulununuz.
0212 982 85 50 – H. içi (10.oo-18.oo),
Yazışma için: bilgi@fizibilpartners.com
Talep için : talep@fibilpartners.com
x
Size daha iyi hizmet sunabilmek için yasal çerezler kullanıyoruz.
Bilgi için ÇEREZ POLİTİKAMIZ ve
K.V.K.K. Aydınlatme Metni
Bölümlerimizi inceleyiniz.
Anladım