FPİOP FİZİBİLPARTNERS İŞ ORTAKLIĞI PLATFORMUMUZA KATILIN
Bootstrap 0533 726 11 46 h.içi (10.oo-18.oo)
YATIRIM YÖNETİM, DENETİM, SİGORTA DANIŞMANLIĞI
Responsive image

SİGORTA UZMANLIĞI ODAKLI DANIŞMANLIK

Bankasürans Danışmanlığı

Responsive image
Bankasürans, banka ve sigorta olmak üzere iki farkı uğraşısı olan kuruluşların sigorta ürünleri konusunda ortak girişimde bulunması faaliyetidir.

Burada sigorta şirketi normal faaliyetine devam ederken, Banka işletmesi sigorta şirketinin ürünlerinin dağıtım kanalı olmayı kabul ederek mekân, personel ve saygınlık desteği sunmaktadır. Varacakları anlaşma sonunda görev tanımları tam olarak belirlenmekte ve karşılığı ücretlerde belirlenerek sözleşme yapılmaktadır.

Bu düzenleme genel ticaret kanunlarında yerini bulabilirken, sigorta mevzuatı ve bankacılık mevzuatının da buna imkân veriyor olması gerekmektedir.

Bu tür anlaşmalar hem bankalar hem de sigorta şirketleri için faydalıdır. Bankalar, sigorta poliçelerinin satışından ek gelir elde etmektedir. Sigorta şirketleri ise daha fazla müşteri kazanabilmektedir.

Bankaların gelişen kredi işlemleri bankasüransı gerekli kılmıştır. Bu kredilerin başında;

- Konut kredileri:
- Dış ticarette finansman ve aracılık işlemleri:
- Mal karşılığı krediler:
- Kredi kartları:
- Hayat sigortası, kasko, bireyesel sigorta yapmaya imkan sağlayan diğer tüm krediler
gelmektedir.

Bankasürans ülkeden ülkeye büyük değişiklikler gösterse de Dünyada ve Türkiye’de bankasüransuygulamaları şu 7 türde oluşmaktadır.

1) Dağıtım Anlaşmaları: Bankaların, bir veya birden çok sigorta şirketinin ürün ve hizmetlerinde dağıtım kanalı olmasını ifade eder. Bankasürans uygulamaları genellikle bu yönüyle bilinmektedir
2) Ortak Girişim: Bir veya birden çok sigorta şirketi ile bankaların çeşitli oranlarda ortaklık kurması şeklinde söylenebilir. Kurumlar arasında uzmanlık transferinin sağlanması açısından önemli avantajlara sahip olsa da uzun dönemde yönetilmesinde bazı zorluklarla karşılaşılabilir.
3) Tam Bütünleşme: Yeni bir bayi ağının teşkil edilmesidir. Aynı kurum kültürünün benimsenmesi manasında bazı avantajlara sahiptir. Ancak büyük meblağlarda yatırım gerektirmektedir
4) Karşılıklı Hisse Devri: Bir sigorta şirketi ile bankanın aralarında hisse senetlerinin karşılıklı değişimi konusunda anlaşmalarına dayanır. Bu sayede birbirlerinin yönetim kurullarında temsilcileri veya üyeleri olacaktır.
5) Birleşme: Tam bütünleşme modeline benzer olmakla birlikte, bir bankanın tamamen ya da kısmen bir sigorta şirketine sahip olmasını ifade etmektedir.
6) Yeni Bir Şirket Kurulması: Bir bankanın yeni bir sigorta şirketini kurmasıdır. Fakat böyle bir girişim ciddi sermaye tahsisini ve diğer lojistik destekleri gerektirmektedir.
7) Mülkiyet: Bir şirketler grubunun ya da holdingin hem bir bankaya hem de bir sigorta şirketine sahipliği varsa bunları bankasürans uygulamalarında kullanması manasına gelir. Dünyada ve Türkiye’de yaygın olarak görülen bir modeldir

Bankasüransın bankalara ve sigorta şirketlerine sağladıkları en önemliavantaj; dağıtım kanalları ve örgütlenme açısından ölçek ekonomileri sağlaması, müşterilere için de katma değer yaratmasıdır.
Responsive image
Sigorta şirketlerininBankasüransdan sağladıkları en önemli avantajdağıtım kanalları açısından ortaya çıkan ölçek ekonomileridir. Müşteriler ile kurum arasında daha derin bir ilişki kurulması, müşterilerin işlemhacimlerinin artması, satış çabalarının azalması olarak sıralanabilir. Müşterilerin bankayaduydukları yüksek güven onlara daha fazla ve daha kolayca ürün satılabilmesi avantajınısağlamaktadır.
Bankaların, Bankasüransdan sağladıkları en önemli avantaj mevcut ticari faaliyetleriniçeşitlendiren alternatif bir gelir akışı kaynağı elde etmeleridir.
Müşterilerin Bankasüransdan sağladıkları başlıca avantajı ise, tek bir girişimle çok sayıda ürün tedarik edilebilmesi ve bu yolla sağlanan mali yararlardır.Bunun önemli ölçüde zamanve para tasarrufuna neden olacağı ortadadır. Geleneksel dağıtım kanallarına oranla bankaların maliyetleri daha düşük olduğundan, müşteriler bankalardan sigorta ürünleri çok dahaucuza temin edebilirler. Ayrıca, bankalarda tuttukları cari hesaplar üzerinden prim ödemelerini daha kolay gerçekleştirebilirler. Bankalar ile müşteriler arasındaki özel ilişkiler,müşteri ihtiyaçlarının banka tarafından daha iyi karşılanmasına ve müşterilere özgü dahabaşarılı çözümler üretilmesine de yol açmasıdır.
Dışarıdan, banka sigortacılığı çekici ve uygulaması kolay görünebilir, ancak hem bankalar hem de sigorta şirketleri bunu uygulamada çeşitli zorluklarla karşı karşıyadır.

Bunlar şunları içerir:

- Böyle bir anlaşmanın başarıya ulaşması için bankalar ve sigorta şirketleri birlikte çalışmalıdır. Gerçekte, iki farklı şirketi bir araya getirmek çok zordur.
- Sigorta şirketlerinin ürünlerinin satışı üzerinde doğrudan bir kontrolü yoktur. Bu, pazarlama stratejilerini yönetmeyi zorlaştırabilir.
- Çalışanlarının sigorta ürünlerini tam olarak anlaması gerektiğinden, bankaların iş yükünü artırır.
- Bir bankanın birden fazla böyle düzenlemesi varsa, banka kendisine daha fazla gelir sağlayan ürünleri satacaktır.
- Ayrıca, bu düzenlemeler, bir müşterinin herhangi bir anlaşmazlık kaydetmesi durumunda yasal sorumluluğun belirlenmesini zorlaştırmaktadır.
- İnternet bankacılığı ve mobil bankacılığa yönelik artan eğilim, banka sigortacılığının varlığını tehdit etmektedir. Aynı şekilde, yeni dağıtım kanallarının geliştirilmesi bankaların sigorta ürünlerini satmasını zorlaştırabilir.

Bankasürans, bankalar, sigorta şirketleri ve müşteriler için faydalı olduğu için dünya çapında çok popülerdir. Ancak bankalar sigorta şirketleri için katı kurallar ve düzenlemeler gibi belirli riskler, bazı bölgelerde onu daha az popüler hale getirdi. Gerçekten de, birçok ülkede böyle bir anlaşma yasakladı. Ancak, küreselleşme ve bankacılık kurallarının gevşemesi ilerledikçe, giderek daha fazla ülke, bankalar ve sigorta şirketleri arasındaki bu tür bir koordinasyonu tüm tarafların karşılıklı yararına benimsiyor olması beklenmektedir.

FİZİBİLPARTNERS bankalara, finans kurumlarına ve diğer finansal kuruluşlara bankasürans ile ilgili aşağıdaki hizmetleri vermektedir.

• Bankasürans Sistemi Kurmanın Fizibilite Raporunu Sunma,
• Bankasürans Sistemi Kurma,
• Kurulu Bankasürans Sistemini Denetleme, Analiz etme,
• Kurulu Bankasürans Sistemini İyileştirme,


Responsive image
FİZİBİLPARTNERS’ i arayıp, yazışmada ya da talepte bulunup, Bankasürans Danışmalığımız hakkında bilgi alabilirsiniz, toplantı yapabilirsiniz.


Lütfen arayınız, yazışınız ya da talepte bulununuz.
0533 726 11 46 – H. içi (10.oo-18.oo),
Yazışma için: bilgi@fizibilpartners.com
Talep için : talep@fibilpartners.com
x
Size daha iyi hizmet sunabilmek için yasal çerezler kullanıyoruz.
Bilgi için ÇEREZ POLİTİKAMIZ ve
K.V.K.K. Aydınlatme Metni
Bölümlerimizi inceleyiniz.
Anladım