FPİOP FİZİBİLPARTNERS İŞ ORTAKLIĞI PLATFORMUMUZA KATILIN
Bootstrap 0212 982 85 50 h.içi (10.oo-18.oo)
Responsive image

FİNANS KAYNAKLI DANIŞMANLIKLAR

Finansal Yapılandırma Danışmanlığı

Responsive image
Malî Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 4743 Sayılı Kanun ile başlayıp çok sayıda çıkarılan kanun, yönetmelik, usul yönetmeliği, genelge, duyuru yapılmıştır.

En son toparlayıcı kanun olarak 9 Haziran 2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” yayımlanmıştır. Kanun hükümleri kapsamında yer alan,

• Vergi Borçları, Vergi Cezaları,
• İdari Para cezaları ve gecikme faizleri,
• Amme alacakları ve gecikme faizleri,
• Gümrük faizleri ve gecikme cezaları,
• Kesinleşmiş, dava aşamasında olan ya da açma süresi geçmemiş olan devlet alacaklarının,
• İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlere bağlı alacaklar,
• Diğer kamu alacaklarının tasfiyesine yönelik olarak,
• Matrah ve vergi artırımı işlemlerine bağlı olarak inceleme ve veya tahrifat yapılmaması taahhüdüne,
• İşletme kayıtlarının düzeltilmesi taahhüdüne bağlı işlemler için

Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;

• Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 30.9.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil),
• Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitini 31.10.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil),
• Diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri, şarttır.

Responsive image
Bu şartların sağlanması halinde

a) Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların %90’ının tahsilinden vazgeçilir.
b) Bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile (g) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında olan ve bu Kanuna göre yapılandırılan idari para cezalarından %25 indirim yapılır.
c) Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan (bu Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki alacaklar hariç) %50 indirim yapılır.
d) Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak olması halinde ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutarının kanunda belirtilen katsayılarla çarpılması ile belirlenecek tutarlarda tahsil edilmesi sağlanır.

Bunun dışında; FİZİBİLPARTNERS şirketinizin kredi süreçlerinde yaşadıkları sorunlara çözüm aramayı, konuları bankalarla müzakere etmeyi, kamu yönetimi nezdinde çözümler bulmayı önerir.

FİZİBİLPARTNERS uzmanları, İşinizin planlanması, büyümesi ve yapılandırılması konusunda size rehberlik edecek, strateji, teknoloji ve değişim yönetimi gibi temel konuların tümünü ele alacaktır. Sektör deneyimimiz ve benzersiz, işbirlikçi yaklaşımımızla fırsatları artırmanıza ve gereksiz risklerden kaçınmanıza yardımcı oluyoruz. Danışmanlık hizmetlerimiz, özel gereksinimlerinizi karşılamayı ve sizi pazarın ön saflarına yerleştirmeyi amaçlar.

• Ekonomik koşullar nedeniyle şirket nakit akışınızda sorunlarınız varsa,
• Finansal taahhütlerinizde aksamalar var ise,
• Borçlarınızı nakit döngünüzü yönetmekte yetersiz kalıyor iseniz,
• Kurumsal yapınız, şirket faaliyetleriniz ile uyumsuz hal almış ise,
• Finansal durumunuz ile ilgili endişe ve kaygılarınız var ise,
• Mali ve finansal gözden geçirmeye ihtiyaç duyuyor iseniz,
• 7326 sayılı kanun kapsamında danışmanlık almak istiyorsanız,

En uygun çözümlemeyi sunacak FİZİBİLPARTNERS partneri ve uzmanı ile toplantı öneriyoruz.

Yeniden yapılandırma danışmalığımızı;

• 7326 sayılı kanun kapsamında sorunların tespiti müzakeresi, müracaat stratejinin tespiti,
• Diğer sorunların değerlendirmesi,
• Finansman ihtiyacının belirlenmesi,
• Finansman kaynağının tedariki ve finansman yapılandırması,
• İşletme sermayesinin iyileştirilmesi,
• Vergisel risk analizi ve risklerin azaltılması
• Maliyet analizi ve maliyet azaltılması,
• Şirketin satılması

Danışmanlıkları olarak özetleyebiliriz.


Lütfen arayınız, yazışınız ya da talepte bulununuz.
0212 982 85 50 – H. içi (10.oo-18.oo),
Yazışma için: bilgi@fizibilpartners.com
Talep için : talep@fibilpartners.com
x
Size daha iyi hizmet sunabilmek için yasal çerezler kullanıyoruz.
Bilgi için ÇEREZ POLİTİKAMIZ ve
K.V.K.K. Aydınlatme Metni
Bölümlerimizi inceleyiniz.
Anladım