FPİOP FİZİBİLPARTNERS İŞ ORTAKLIĞI PLATFORMUMUZA KATILIN
Bootstrap 0533 726 11 46 h.içi (10.oo-18.oo)
YATIRIM YÖNETİM, DENETİM, SİGORTA DANIŞMANLIĞI
Responsive image

YÖNETİM DANIŞMANLIKLARI

İnovasyon Yönetimi Danışmanlığı

Responsive image
İnovasyon yönetimi danışmanlığı, organizasyonların yenilikçi fikirleri geliştirme, bu fikirleri hayata geçirme ve sürdürülebilir bir şekilde rekabet avantajı elde etme süreçlerini yönetmelerine yardımcı olmayı amaçlayan bir danışmanlık türüdür. İnovasyon, organizasyonların gelecekteki büyüme ve başarı için kritik bir faktördür ve bu hizmet, organizasyonların inovasyon yeteneklerini geliştirmelerine ve stratejik hedeflere ulaşmalarına rehberlik eder.

İnovasyon yönetimi danışmanlığı, bağımsız danışmanlar, inovasyon danışmanlık firmaları veya organizasyonların içindeki inovasyon uzmanları tarafından sunulabilir. Bu hizmet, organizasyonların yenilikçi olma yeteneklerini artırmak ve stratejik hedeflerine ulaşmak istedikleri birçok farklı bağlamda kullanılır.

İnovasyon yönetimi danışmanlığının kapsamı şunları içerebilir:

1. İnovasyon Stratejisi Geliştirme: Organizasyonların inovasyon hedeflerini ve stratejilerini belirlemek, inovasyonu organizasyonun genel stratejisiyle uyumlu hale getirmek,
2. Yenilikçi Kültür Oluşturma: İnovasyonu teşvik eden bir kültürün oluşturulması ve sürdürülmesi için rehberlik yapma,
3. İnovasyon Süreçleri ve Yönetim Sistemleri: İnovasyonun sistematik bir şekilde yönetilmesi için süreçlerin geliştirilmesi ve yönetim sistemlerinin kurulması,
4. İnovasyon Yatırımı: İnovasyon projeleri için bütçe tahsis edilmesi ve kaynakların etkili bir şekilde yönetilmesi,
5. Yenilikçi Fikirlerin Yönetimi: Yaratıcı fikirlerin toplanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için yöntemlerin oluşturulması,
6. İşbirliği ve Ortaklıklar: İnovasyon ekosistemlerinin oluşturulması ve işbirliği yapılacak dış paydaşların belirlenmesi,
7. Ürün ve Hizmet Geliştirme: Yeni ürünlerin ve hizmetlerin tasarlanması ve pazara sürülmesi süreçlerinin yönetimi.
Lütfen arayınız, yazışınız ya da talepte bulununuz.
0533 726 11 46 – H. içi (10.oo-18.oo),
Yazışma için: bilgi@fizibilpartners.com
Talep için : talep@fibilpartners.com
x
Size daha iyi hizmet sunabilmek için yasal çerezler kullanıyoruz.
Bilgi için ÇEREZ POLİTİKAMIZ ve
K.V.K.K. Aydınlatme Metni
Bölümlerimizi inceleyiniz.
Anladım