FPİOP FİZİBİLPARTNERS İŞ ORTAKLIĞI PLATFORMUMUZA KATILIN
Bootstrap 0533 726 11 46 h.içi (10.oo-18.oo)
YATIRIM YÖNETİM, DENETİM, SİGORTA DANIŞMANLIĞI
Responsive image

YÖNETİM DANIŞMANLIKLARI

Kaynakta Kalite Yönetimi Danışmanlığı

Responsive image
Kaynakta Kalite Yönetimi, bir organizasyonun üretim veya hizmet sağlama süreçlerinde kaliteyi sağlamak amacıyla ürünlerin veya hizmetlerin üretildiği aşamalarda kalite kontrolünün sağlanması anlamına gelir. Bu yaklaşım, ürünlerin veya hizmetlerin üretildiği aşamalarda kalite sorunlarını en aza indirme ve kaliteyi artırma odaklıdır. Bu, son ürün veya hizmetin müşteriye sunulmadan önce kalite sorunlarının tanımlanmasını ve düzeltilmesini içerir.

Kaynakta Kalite Yönetimi Danışmanları, organizasyonların üretim süreçlerini inceleyerek kalite sorunlarını tanımlar ve bu sorunların çözülmesi veya daha iyi bir kalite kontrol yaklaşımı oluşturulması konusunda rehberlik ederler. Bu hizmet, organizasyonların son ürünlerin veya hizmetlerin kalitesini artırarak müşteri memnuniyetini sağlamak ve maliyetleri azaltmak istedikleri durumlarda tercih edilir.

Bu tür danışmanlık hizmetleri, bağımsız danışmanlar, kalite kontrol danışmanlık firmaları veya üretim yönetimi danışmanları tarafından sunulabilir. Kaynakta Kalite Yönetimi, özellikle üretim ve hizmet sektörlerinde ürün ve hizmet kalitesini artırmak isteyen organizasyonlar arasında yaygın olarak tercih edilen bir danışmanlık hizmetidir.

Kalite Yönetimi, faaliyet gösterdiği sektöre bakılmaksızın kuruluşlardaki EN kritik süreçlerden biridir. Üretilen tüm ürün ve hizmetler optimum kalitede olmalıdır. Nihai versiyonlarında hiçbir hata olmadığından emin olmak, iş hedeflerinden minimum düzeyde sapmaya neden olur. Ayrıca, eksiklik veya taviz vermeden müşterinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılamalıdırlar. Ayrıca, sektöre bağlı ürün kalitesi standartlarına ve diğer düzenlemelere uymaları gerekir.

Firmaların kalite kontrol departmanı, ürünleri titizlikle analiz ederek firmaya maddi ve itibar açısından zarar verebilecek kusurları tespit eder. Tüm işletmeler, kalite süreçlerinin, özellikle sürdürülebilirlik ve şeffaflık konularında katı standartlara uyacak şekilde sürekli olarak gelişmesini sağlar. İşte bu noktada kuruluşlar kalite yönetimi yazılımlarına yöneliyor.

Kalite yönetimi dünyasında sekiz temel prensip vardır. Hizmet bakımı ve süreç mükemmelliği ile ilgili alanlarda kuruluşlara rehberlik ederler. Uluslararası standartlar organizasyonu tarafından son 50 yılda tasarlanıp geliştirilen ilkeler, bugün büyük ölçüde uygulanan her kalite yönetimi sürecinin yapısını belirlemektedir. İlkeler aşağıdaki gibidir:
1. Müşteri Odaklılık: Sunulan hizmetlerin optimum kalitesinin sağlanması, müşteri sadakatini ve artan memnuniyeti artırır,
2. Liderlik: Vizyoner liderler bir ekibin yeteneklerini geliştirir. Şirketin en kaliteli iş vizyonunu benimsemelerine yardımcı olmak için çalışanlarla sürekli iletişim halindedirler,
3. İnsanların Katılımı: Süreç israfını ortadan kaldırmak ve organizasyonel verimliliği artırmak için bireylerin motivasyonunu ve katılımını sağlamak,
4. Süreç Yaklaşımı: Süreçlerin iyileştirilmesi, daha fazla üretkenlik, daha az kaynak israfı ve daha iyi maliyet kontrolü ile sonuçlanır; bunların tümü kalite yönetimine katkıda bulunur,
5. Sistematik Yönetim Yaklaşımı: Kapalı bir sistemde birlikte çalışan birden fazla sürecin verimliliği artırdığına ve iletişim boşlukları ve standartlara uyulmamasından kaynaklanan uyumsuzlukları ve kusurları azalttığına dair temel inanç,
6. Sürekli İyileştirme: Kuruluşların değişime uyum sağlama yeteneğini artırın ve böylece performansı artırın. Süreçleri kontrol edin ve kalite standartlarını yükseltmek için esneklik sağlayın,
7. Karar vermede gerçekçi yaklaşım: Süreçlerdeki kalite yönetimi eğilimlerini derinlemesine incelemek için raporlama standartlarını ve araçlarını kullanın,
8. Tedarikçi yönetimi: Daha iyi ilişkiler geliştirmek için gerekli tüm verileri merkezi olarak korurken tedarikçilerle kalite ve kontrol standartlarını koruyun.

Kaynakta Kalite Yönetimi Danışmanlığının, kapsamı şunları içerebilir:

1. Üretim Süreçlerinin İyileştirilmesi: Ürünlerin veya hizmetlerin üretim aşamalarının gözden geçirilmesi ve kaliteyi artırmak için süreçlerin iyileştirilmesi,
2. Kalite Kontrol ve Denetimler: Üretim sürecinin farklı aşamalarında kalite kontrol ve denetim süreçlerinin kurulması veya geliştirilmesi,
3. Veri Analizi: Üretim sürecinden elde edilen verilerin analiz edilerek kalite sorunlarının tanımlanması,
4. Eğitim ve Farkındalık: Çalışanların kaliteye odaklanmaları ve kaliteyi geliştirmek için eğitilmeleri.
5. Sürekli İyileştirme: Sürekli iyileştirme döngülerinin başlatılması ve sürekli olarak kalitenin artırılması,
6. İç İletişim: İşbirliğini teşvik etmek ve kaliteyi geliştirmek için çalışanlar arasında etkili iletişimin sağlanması,
7. Hata ve Kalite Sorunlarının Düzeltimi: Kalite sorunlarının tanımlandığı anda hızlıca çözülmesiLütfen arayınız, yazışınız ya da talepte bulununuz.
0533 726 11 46 – H. içi (10.oo-18.oo),
Yazışma için: bilgi@fizibilpartners.com
Talep için : talep@fibilpartners.com
x
Size daha iyi hizmet sunabilmek için yasal çerezler kullanıyoruz.
Bilgi için ÇEREZ POLİTİKAMIZ ve
K.V.K.K. Aydınlatme Metni
Bölümlerimizi inceleyiniz.
Anladım