FPİOP FİZİBİLPARTNERS İŞ ORTAKLIĞI PLATFORMUMUZA KATILIN
Bootstrap 0212 982 85 50 h.içi (10.oo-18.oo)
Responsive image

FİNANSAL DESTEK POLİTİKALARI

KGF Destekleri

Responsive image
Kredi Garanti Fonu, kredi almak isteyip banka tarafından kredi verilmesi uygun bulunan, gelişim vaat eden; ancak kefil bulamayan KOBİ’ler ve KOBİ dışı işletmelere belirli şartlar altında kefil olarak kredi almalarını sağlayan, teminat yetersizliği sorununu çözen finansal destek kurumudur.

Ortakları % 33,26 TOBB, %33,25 KOSGEB, %33,33 26 adet banka, 15 adet Finansal Kiralama Şirketi, toplam % 0,16 hisse ile TESK, TOSYÖV ve MEKSA’dır.

KGF, kredi kuruluşlarının teminat olarak talep ettikleri varlıklara sahip olmayan KOBİ’lerimize kefil olmak suretiyle teminat yetersizliğini finansmana erişimin önünde bir engel olmaktan çıkarmayı amaçlamakla birlikte;

• Kredi piyasasının etkin çalışmasını,
• KOBİ’lerin toplam krediler içindeki payının yükseltilmesini,
• KOBİ’lerin uzun vadeli yatırım kredileri kullanabilmesini,
• KOBİ’lerin rekabet gücünün arttırılmasını,
• Girişimciliğin desteklenmesini,
• KOBİ’lerin kayıt dışı piyasalar yerine bankalardan borçlanmasını,
• Gelir dağılımının iyileştirilmesini ve
• İstihdam artışını da hedeflemiş bulunmaktadır.

KGF talep edilen kredinin tamamına kefil olmaz. KGF, Banka ile risk paylaşımı esasına göre kredinin en çok % 80’ine kadar kefil olmaktadır. Bir KOBİ başına kefalet üst limiti 1 milyon TL, bu KOBİ’nin doğrudan ya da dolaylı olarak risk grubu oluşturduğu işletmeler için ise üst limit 1,5 milyon TL’dir.

KGF, kuruluş amacı doğrultusunda kar amacı gütmeyen ve ortaklarına kar dağıtmayan bir kuruluş olmakla birlikte, işletme maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, üstlendiği kefalet riskinin karşılığında KOBİ’lerden düşük oran ve tutarda ücret-komisyon tahsil etmektedir. Öncelikle, kefalet talebinde bulunan firmaların incelenmesi için inceleme ücreti alır.

Ürünleri:

• Banka Kredileri
• Doğrudan Krediler
• Hazine Destekli Kefaletler
• 2021 Nefes Kredisi
• Mikro İşletmeler Destek Paketi,
• Turizm Destek Paketi
• Opex Kredi Destek Paketi
• Çek Ödeme Destek Paketi
• Tobb Nefes Kredisi 2020 Destek Paketi
• Ekonomi Değer Kredisi
• İş'e Devam Destek Paketi
• Temel ihtiyaç Destek Kredisi Paketi
• Eximbank Kredi Destek Paketi
• Türkiye Kalkınma Ve Yatırım Bankası Kredi Destek Paketi
• Eximbank Stok Finansman Kredi Destek Paketi
• Küçük İşletme Can Suyu Kredisi
• KOBİ Değer Kredisi II
• KOBİ Değer Kredisi I
• Hazine Fonu (200 MİLYAR TL)
• Hazine Fonu (52,5 MİLYAR TL)
• Hazine Fonu (32,5 MİLYAR TL)
• Finansman Desteği Programı


Responsive image
KGF tarafından farklı başvuru sahiplerine yönelik olarak farklı destekler sunulan ve KGF tarafından yürütülen projeler;

1. KOSGEB Desteklerine Kefalet Desteği,
2. BTC Boru Hattında Yerleşik KOBİ’lere BTC CO.-KGF A.Ş.
3. Kredi Destek Projesi,
4. “Büyüyen Anadolu’ya Kredi Kolaylıkları” Projesi kapsamında“Mikro KOBİ’lere Mikro Krediler” Projesi,
5. Tarım Satış Kooperatiflerinin Üyelerine Kredi Temini Yoluyla Verdikleri Finansman Desteklerine Kefalet Desteği,
6. UND (Uluslararası Nakliyeciler Derneği) İhracata Sevkiyat Desteği (İhracatın Doğrudan Desteklenmesi),
7. Hazine Kaynaklı Kredi Garanti Desteği


• KGF komisyonu % 0,5’dir.
• KGF kefalet kredinin oranı % 80’dir.
• KGF kefalet vadesi en az 6 ay, en çok 3 yıldır.

Mikro İşletme başına tahsis edilecek kredi üst limiti 25.000 Avro’dur.

Tarım Satış Kooperatifleri “Ürün Alımı Finansman Desteği” nedir?

Marmara Birlik Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, TARİŞ Üzüm İncir, Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, Güneydoğu Birlik Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GKB) , Çukurova Pamuk, Yerfıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ÇUKOBİRLİK)’ne sağlanan ürün alımı finansman desteğidir. Buna göre birliklere bağlı kooperatif ve üreticilerinin KGF’nin kefaletiyle bankalardan kredilendirilmeleri sağlanmıştır.

UND (Uluslararası Nakliyeciler Derneği) İhracata Sevkiyat Desteği (İhracatın Doğrudan Desteklenmesi) nedir?

Şubat 2009’da başlatılan, UND üyelerinin T.Eximbank’tan kullandıkları krediler için sağlanan kefalet desteğidir. Bu proje kapsamında KGF kefaletinden yararlanmak isteyen UND’ye kayıtlı taşımacılık sektöründeki firmalara Eximbank’tan kullandıkları krediler için % 100 oranında verilen kefalet desteği ile ihracata da dolaylı katkı sağlanmaktadır.

Hazine Kaynaklı Kredi Garanti Desteği nedir?

Küresel krizin Bankacılık Sistemi’ndeki kredi daralmasının KOBİ’ler üzerinde yaratacağı olumsuz etkiyi hafifletmeye ve yaşatılabilir KOBİ’lere destek sağlanmasına yönelik olarak, Bakanlar Kurulu’nun 2009/15197 sayılı “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar” ına istinaden Hazine Müsteşarlığı’nın KGF’ye sağladığı 1 milyar TL’lik kontr-garanti kapsamında KGF’ye ortak bankalar üzerinden KOBİ’lere sağlanan kefalet desteğidir.

FİZİBİLPARTNERS sizin adınıza Kredi Garanti Fonu Desteklerini izler, uygun imkânlardan yararlanmanıza öncü olur.


Lütfen arayınız, yazışınız ya da talepte bulununuz.
0212 982 85 50 – H. içi (10.oo-18.oo),
Yazışma için: bilgi@fizibilpartners.com
Talep için : talep@fibilpartners.com
x
Size daha iyi hizmet sunabilmek için yasal çerezler kullanıyoruz.
Bilgi için ÇEREZ POLİTİKAMIZ ve
K.V.K.K. Aydınlatme Metni
Bölümlerimizi inceleyiniz.
Anladım