FPİOP FİZİBİLPARTNERS İŞ ORTAKLIĞI PLATFORMUMUZA KATILIN
Bootstrap 0212 982 85 50 h.içi (10.oo-18.oo)
Responsive image

DESTEK POLİTİKALARI

Kosgeb Desteği

Responsive image
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş kamu kurumudur.

KOSGEB 3624 sayılı kanunla, ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında KOBİ’lerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur. KOSGEB Hali hazırda 81 ilde 92 Müdürlük ile KOBİ’lere yönelik destek faaliyetlerini sürdürmektedir.

• 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden,
• Yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirası’nı aşmayan
• 18 Eylül 2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) “KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkındaki Karar” ile belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’ler ve girişimciler oluşturmaktadır.

Kurumun Destekleri:

1) Girişimciliği Geliştirme Destek Programı,
• Geleneksel Girişimci Desteği,
• İleri Girişimci Desteği (Kuruluş Desteği, Performans Desteği)
• İleri Girişimci Makine Teçhizat ve Yazılım Desteği
• İleri Girişimci Mentörlük, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği
• Geleneksel Girişimcilik ve İleri Girişimcilik Kredi Faiz Desteği

2) Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı
• Kira Desteği
• Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği
• Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)
• Personel Gideri Desteği
• Başlangıç Sermayesi Desteği
• Proje Danışmanlık Desteği
• Eğitim Desteği
• Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği
• Proje Tanıtım Desteği
• Yurtiçi - yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği
• Test, Analiz, Belgelendirme Desteği

3) İşletme Geliştirme Destek Programı
• Yurt İçi Fuar Desteği
• Yurt Dışı İş Gezisi Desteği
• Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
• Eğitim Desteği
• Enerji Verimliliği Desteği
• Tasarım Desteği
• Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
• Belgelendirme Desteği
• Test ve Analiz Desteği

4) Kobigel - Kobi Gelişim Destek Programı
• Personel
• Makine-Teçhizat
• Yazılım
• Hizmet
• Diğer

5) Yurt Dışı Pazar Destek Programı
• Personel Gideri
• Yazılım ve Donanım Giderleri
• Tanıtım Giderleri
• Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri
• Test Analiz ve Belgelendirme Giderleri
• Hizmet Alım Giderleri

6) İş Birliği Destek Programı
• Personel,
• Makine, teçhizat ve kalıp,
• Hammadde ve malzeme,
• Yazılım,
• Hizmet alımı,
• Diğer giderler

7) Kobi Teknoyatırım - Kobi Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
• Makine-teçhizat desteği
• Yazılım giderleri desteği
• Personel gideri desteği
• Referans numune gideri desteği
• Hizmet alımı desteği

8) İşgem Tekmer Destek Programı
• Ortak Kullanıma Yönelik Makine-Teçhizat ve Yazılım Desteği
• Personel Giderleri Desteği
• Eğitim, Danışmanlık, Organizasyon ve Tanıtım Giderleri Desteği
• Mobilya Donanım Desteği

9) Uluslararası Kuluçka Merkezi Ve Hızlandırıcı Destek Programı
• İşletme Kuruluş Giderleri,
• Bina Tadilatı,
• Altyapı,
• Ofis Donanımı,
• Yazılım Giderleri,
• Yeminli Mali Müşavirlik,
• Ulaşım Giderleri
• Kuluçka Merkezi Kirası,
• İşletim Giderleri,
• Tanıtım Faaliyetleri,
• Eğitim, Danışmanlık, Mentörlük, İş Yönetimi, Hukuk, Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları
• Hızlandırıcı Ofis Kirası Giderleri,
• Eğitim Giderleri,
• Danışmanlık Giderleri,
• Mentörlük Giderleri,
• İş Yönetimi Giderleri,
• Hukuk Giderleri,
• Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri,
• Ulaşım Giderleri,
• Konaklama Giderleri,
• Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Giderleri,
• Organizasyonla İlgili Genel Giderler

10) Gelişen İşletmeler Pazarı Kobi Destek Programı
• Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli
• Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu
• Bağımsız Denetim Hizmeti Bedeli
• Hukukçu Raporu Masrafı
• SPK Kurul Kaydına Alma Ücreti
• Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı

11) Kobi Finansman Destek Programı
• İşletme Kredisi
• Makine Teçhizat Kredisi
• Acil Destek Kredisi

12) Kalkınma Ajansları Destekleri
Mali Destek Programları
Güdümlü Proje Desteği
Teknik Destek
Fizibilite Desteği
SOGEP - Sosyal Gelişmeyi Destekleme

FİZİBİLPARTNERS sizin adınıza Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Desteklerini izler, uygun imkânlardan yararlanmanıza öncü olur.


Lütfen arayınız, yazışınız ya da talepte bulununuz.
0212 982 85 50 – H. içi (10.oo-18.oo),
Yazışma için: bilgi@fizibilpartners.com
Talep için : talep@fibilpartners.com
x
Size daha iyi hizmet sunabilmek için yasal çerezler kullanıyoruz.
Bilgi için ÇEREZ POLİTİKAMIZ ve
K.V.K.K. Aydınlatme Metni
Bölümlerimizi inceleyiniz.
Anladım