FPİOP FİZİBİLPARTNERS İŞ ORTAKLIĞI PLATFORMUMUZA KATILIN
Bootstrap 0533 726 11 46 h.içi (10.oo-18.oo)
YATIRIM YÖNETİM, DENETİM, SİGORTA DANIŞMANLIĞI
Responsive image

YATIRIM DANIŞMANLIKLARI

M&A (Birleşme ve Satın Alma) Danışmanlığı

Responsive image
Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı (M&A ), iş dünyasında bir şirketin başka bir şirketi satın alması, iki şirketin birleşmesi veya bir şirketin bir bölümünü veya varlıklarını satması gibi işlem süreçlerinde uzmanlık sağlayan bir dizi danışmanlık ve yetkinlikler alanıdır.

Bu süreçler oldukça karmaşık ve stratejik kararlar gerektiren finansal, hukuksal, ekonomik ve stratejik işlemlerdir. Bu nedenle genellikle profesyonel yardım gerektirir. M&A (Mergers and Acquisitions) Danışmanları; bağımsız denetim kuruluşları, bilirkişiler, şirket kıymeti takdiri hakkında uzman kuruluşlar, şirket kıymeti takdiri faaliyetleri arasında yer alan değerleme kuruluşları, finansal danışmanlar, hukuk danışmanları ve diğer uzmanlığa dayalı danışmanlık veren kuruluşlardır.Çoğu kez farklı yetkinlikteki kuruluşların işbirliği yaparak müşterilerine kapsamlı bir hizmet sunmaları söz konusu olabilir. Bu tür işlemler büyük miktarda sermaye gerektirebilir ve yanlış stratejiler veya kararlar, şirketler için önemli mali sonuçlara yol açabilir, bu nedenle profesyonel danışmanlık bu tür işlemlerde önemlidir.

Danışmanlığın 5 kademesi bulunur. Bunlar:

1. Tarafsız Şirket Kıymetinin Takdiri,
2. Satışa ve Satınalmaya Hazırlık,
3. Alıcı Taraf Danışmanlığı,
4. Satıcı Taraf Danışmanlığı,
5. Birleşme veya Satın Alma Sonrası Danışmanlık

Günümüzde İnorganik büyüme şirketlerin sıklıkla başvurdukları seçenek olmaya devam etmektedir.

Bu süreçte umulan faydanın sağlanabilmesi için 4 doğrunun bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir.

Bunlar

1. Doğru Yatırımcı,
2. Doğru Şirket,
3. Doğru Danışman,
4. Doğru Entegrasyon,

1. Impartial Company Valuation, (ICV) Tarafsız Şirket Değerleme (TŞD):
Faaliyetlerini sürdürmekte olan şirketlerin birleşerek ya da satın alınarak yeni bir şirkete dönüşmeleri düşünceleri kapsamında taraflardan birini verilen danışmanlık türüdür. Taraflardan biri satışa arz eden olabileceği gibi, satın almak isteyen de olabilir. Ender durumda alıcı ve satıcı anlaşarak kıymet takdiri konusunda tek şirketi görevlendirebilmektedir. Burada alıcı ve satıcı taraf oluşmuş olup, alım satıma konu şirketin kıymetini takdir etme görevi danışmana düşmektedir. Bu görevi bağımsız denetim kuruluşları, bilirkişiler, şirket kıymeti takdiri hakkında uzman kuruluşlar, şirket kıymeti takdiri faaliyetleri arasında yer alan değerleme kuruluşları, finansal danışmanlar, hukuk danışmanları ve diğer uzmanlığa dayalı danışmanlık veren kuruluşlar sunmaktadır.

2. Şirket Birleşme ve Devir Alma Danışmanlığı-Tek taraf Danışmanlığı (Merger and Acquisition, M&A) :
Faaliyetlerini sürdürmekte olan şirketlerin birleşerek yeni bir şirkete dönüşmeleri düşünceleri kapsamında taraflardan birini verilen danışmanlık türüdür. Burada alıcı ve satıcı taraf oluşmuş olup, taraflardan birine danışmanlık verme görevi danışmana düşmektedir.

3. Şirketini Satmak İsteyenlere Danışmanlık - Satış Tarafı Danışmanlığı (Sell-side Advisory, SSA):
Hisselerinin tamamını satmak isteyen ortaklara, şirketi satış sürecine hazırlamak ve satış işleminden maksimum gelir elde edilmesini sağlama adına danışmanın stratejiler geliştirdiği ve sunduğu bir danışmanlık türüdür. Burada satmak isteyen belli, almak isteyeni bulama ve satış işlemini gerçekleştirme görevi danışmana düşmektedir.

4. Şirket Satın Almak İsteyenlere Danışmanlık - Alıcı Tarafı Danışmanlığı (Buy-side Advisory, BSA):
Şirket hisselerinin tamamının veya bir kısmının satın almak isteyenlere sunulan danışmanlık türüdür. Burada satın almak isteyen belli, satmak isteyeni bulmak ve alış işlemini gerçekleştirme görevi danışmana düşmektedir.

5. Birleşme veya Satın Alma Sonrası Danışmanlık - Durum Tespiti ve İhtiyaç Analizi Danışmanlığı (Company Due Diligence and Needs Analysis, DD&NA):
Birleşme veya Satın Alma sürecinin tamamlanmasından sonra verilen durum tespiti ve ihtiyaç analizi danışmanlık türüdür. Burada satın alama işlemi tamamlanmış olup, satın alanlar adına şirketin durumunun tespiti, ihtiyaçlarının belirlenmesi, üretimi, satışları, finans ve yönetim politikaları, denetimi konularında yapılması gerekenlerin belirlenip uygulanması görevi danışmana düşmektedir.

M&A Danışmanları, şirketlere aşağıdaki gibi bir dizi hizmet sunabilirler:

1. Stratejik Değerlendirme: Şirketlerin, potansiyel hedefleri değerlendirmelerine ve birleşme veya satın alma işlemlerinin stratejik anlamını anlamalarına yardımcı oluruz.
2. Pazar Araştırması: Piyasa koşullarını ve endüstri trendlerini analiz ederler ve bu verileri işlem kararlarını desteklemek için kullanırız.
3. Hedef Tarama: Müşteri şirket için uygun satın alma veya birleşme fırsatlarını belirlerler. Bu, pazar araştırması ve uygun adayların belirlenmesini gerçekleştiririz.
4. Finansal Analiz ve Varlık Değerlemesi: Potansiyel hedef şirketlerin değerleri belirlenir. Bu sürecin önemli bir parçasıdır. Bu hizmet konusunda uzman kuruluşlardan alınarak sonuçlandırılır.
5. İşlem Yapısı ve Finansman: İşlem yapılandırmasını ve finansman seçeneklerini analiz ederiz. Bu, satın alma fiyatının belirlenmesi ve finansmanın nasıl sağlanacağının planlanması anlamına gelir.
6. Müzakere: Müşteri şirket adına potansiyel satıcılar veya birleşme partnerleriyle müzakereleri yürütürüz. Anlaşmaların koşullarını müzakere ederiz.
7. Yasal ve Hukuki Danışmanlık: İşlem sürecinde yasal gereksinimlerin ve düzenlemelerin takip edilmesine yardımcı oluruz. Hukuk firmaları ve avukatlarla işbirliği yaparız.
8. Entegrasyon Planlaması: İki şirketin birleşmesi durumunda, entegrasyon stratejisi ve planlaması yaparız. Bu, operasyonların sorunsuz bir şekilde bir araya getirilmesini hedefleriz.
9. Risk Yönetimi: İşlem sürecinde ortaya çıkabilecek riskleri tanımlar ve bunları minimize etmek için stratejiler geliştiririz.
10. Due Diligence Danışmanlığı: Şirketlerin; Şirket, Vergi, Finansal, Hukuksal ve Ticari Due Diligence çalışmalarını yaparız.
11. Gerekli İzinler Yönetimi: Birleşme ve satın almalar ile ilgili gerekli izin başvurularını yapar ve izin belgelerini alırız.
12. Bildirimlerde Bulunmak: Birleşme ve satın almalar ile ilgili düzenleyici kurumlara gereken bildirimlerde bulunuruz.
13. Temsil hizmeti: Her tüzel kişilik ve/veya şirketler için temsil hizmeti sunarız.
14. Sözleşmelerin Hazırlanması Ve Tarafların Onayına Sunumu: Birleşme ve satın almalar ile ilgili olarak uygun görüşmelerin ardından sözleşme oluşturulur ve imza ile sonuca bağlanır.
15. Kurumsal Yönetim Yapılandırması: Yeni kuruluşun kurumsal yapılanma ve şirket tür değişikliği konularında danışmanlık veririz.
16. İşlem İzleme ve Değerlendirme: İşlem sonrası performansı izlerler ve işlemin hedeflere ulaşıp ulaşmadığını değerlendiririz.
Lütfen arayınız, yazışınız ya da talepte bulununuz.
0533 726 11 46 – H. içi (10.oo-18.oo),
Yazışma için: bilgi@fizibilpartners.com
Talep için : talep@fibilpartners.com
x
Size daha iyi hizmet sunabilmek için yasal çerezler kullanıyoruz.
Bilgi için ÇEREZ POLİTİKAMIZ ve
K.V.K.K. Aydınlatme Metni
Bölümlerimizi inceleyiniz.
Anladım