FPİOP FİZİBİLPARTNERS İŞ ORTAKLIĞI PLATFORMUMUZA KATILIN
Bootstrap 0212 982 85 50 h.içi (10.oo-18.oo)
Responsive image

YÖNETİM KAYNAKLI DANIŞMANLIKLAR

Optimizasyon Danışmanlığı

Optimizasyon, bir sistemden belirli kısıtlar dahilinde azami çıktı alabilmek için yapılan çalışmalar bütünüdür. Birincil amaç net kar ya da geliri maksimize etmek ya da işlem süresini minimize etmek gibi, sistemden sisteme farklılık gösterebilir. Dijital kullanıcı deneyimi bağlamında ise dijital ürünlerin dönüşüm oranını optimize etmek, yani ürünün ticari performansını en üst seviyeye çıkarmak olarak tanımlanabilir.

İşletmede yönetim optimizasyonu aşağıdaki gibi tanımlanabilir.

Optimizasyon; bir işletmede üretim faktörlerinden işgücü, zaman, kapital, süreç, hammadde, teknoloji, ekipman.. vb türden olanların maliyetlerinin en az halde sağlanması, devamında en etkin ve en verimli kullanımının belirlenerek, kâr ve / veya faydalarının en çok olacak hale getirilmesi, işletme kapasitesinin yükseltilmesi ve işletme amaçlarına uygun kullanımının sağlanması iş ve işlemlerinin tamamıdır.

Teknik anlamda optimizasyon tanımı da şöyle yapılabilir.

Responsive image
Eniyileme ya da optimizasyon ; bir gerçel fonksiyonu minimize ya da maksimize etmek amacı ile gerçek ya da tam sayı değerlerini tanımlı bir aralıkta seçip fonksiyona yerleştirerek sistematik olarak bir problemi incelemek ya da çözmek işlemlemidir.

Optimizasyonda modelleme ve çözümleme iki önemli bileşendir.
• Modelleme gerçek yaşamda karşılaşılan problemin matematiksel olarak ifade edilmesidir.
• Çözümleme ise bu modeli sağlayan en iyi çözümün elde edilmesini kapsar.


Winston Unda ifade ettiği gibi; Optimizasyon teknolojisi, karar verme süreçlerini hızlandırmakta ve karar kalitesini arttırmakta kullanılarak gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin etkin, doğru ve gerçek zamanlı çözümünde yararlanılmaktadır.

Optimizasyon, ekonomik açılardan getirdiği kazançların yanında müşteri, işveren ve çalışanların tercih ve kısıtlarının karar sürecinde yer almasında ve sistemde yer alan kaynakların kalitesinin yükseltilmesinde de etkin bir şekilde başvurulan bir yöntem olarak kullanılmaktadır.

Optimizasyon teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilen projelerin anlatıldığı Interfaces dergisi 1971 yılında yayın hayatına geçmiş ve düzenli olarak uygulamalı projeler için geliştirilen modeller, çözüm yöntemleri ve sonuçları yayınlanmaktadır. (INFORMS, 2006).

Modeller, temel bilimlerde ve mühendislikte yoğun olarak kullanılan, büyük kapsamlı bir sistemin tüm özelliklerini yansıtacak daha küçük boyutlardaki yapılardır. Modeller, genelde sistemin temel özelliklerini yansıtacak ve modelin kullanım amaçlarını gerçekçi olarak içerecek detaylar bulunur.

Optimizasyon modelleri ise sistemin işleyişini ve özelliklerini yansıtan, sistemin içindeki ve çevresindeki diğer sistemlerle olan etkileşimleri kapsayan matematiksel ifadelerden oluşmaktadır (Williams, 1999). Aşağıda da görüldüğü gibi, bu matematiksel ifadeler sistemin ölçülebilen özelliklerini belirleyen parametreler, en iyi sonuçları verecek karar değerlerini belirleyen değişkenlerden, sistemin en iyi lenecek performans ölçütünden ve sistemin özelliklerini ve sınırlarını belirleyen kısıtlardan oluşmaktadır:

Doğrusal programlama modellerinde sadece sürekli değişkenler ve doğrusal amaç fonksiyonuyla, doğrusal kısıtlar mevcuttur. Doğrusal programlama modelleri en yaygın olarak kullanılan optimizasyon modelleridir ve bilimsel, endüstriyel ve ekonomik problemlerin modellenmesinde yaygın olarak kullanılmıştır.

Tamsayı-Karışık Doğrusal Programlama Modellerinde doğrusal programlama özelliklerine ek olarak karar değişkenlerinde bazıları sadece tam sayılı değerler alabilirler.

Optimizasyon problemlerinin çözüm metotları;

Özellikle doğrusal programlama problemlerinin çözümünde büyük ilerleme kaydedilmiş olup halen yaygın olarak kullanılmaktadır.

Diğer optimizasyon problemlerinin çözümüne yönelik yazılımlar mevcut olmakla birlikte, bu problemlerin çözümünü en etkin şekilde elde eden çözüm yöntemleri arayışı sürmektedir.

Kullanılmakta olan programlama metotları şunlardır.
• Doğrusal Programlama Metotları Doğrusal programlama problemleri için en yaygın olarak simpleks metodu kullanılmaktadır.
• Tamsayı-Karışık Doğrusal Programlama Metotları Tamsayı-karışık doğrusal programlama problemlerinin çözümünde en yaygın olarak dal-sınır algoritması kullanılır. Dal-sınır algoritması tam sayılı değişkenlerin alabileceği tamsayılar kümesindeki en küçük ve en büyük değerler arasında herhangi bir reel sayıyı alabilecek şekilde gevşetilmesiyle elde edilen problemlerin çözümü esasına dayanır.
• Doğrusal Olmayan Programlama Metotları Doğrusal olmayan programlama problemlerinde en iyi çözümün Karush-Kuhn-Tucker (KKT) şartlarına uyması gereklidir. Doğrusal olmayan problemlerin optimal çözümünü elde etmek için kullanılan diğer metotlar arasında Aktif Kısıt Kümesi Metodu İndirgenmiş Gradyan, Ardışık Karesel Programlama, Güvenli Alan Ve İç-Nokta Metodları sayılabilir.
• Tamsayı-Karışık Doğrusal Olmayan Programlama Modelleri
Tamsayı-karışık doğrusal olmayan programlama problemlerinde eniyi çözümün hem Karush-Kuhn-Tucker (KKT) şartlarına uyması hemde tamsayılı kısıtları yerine getirmesi gereklidir.

Bu problemlerin çözümünde en yaygın olarak kullanılan çözüm metotlarından birisi dışsal yaklaşıklama olup, dışsal yaklaşıklama metodu tamsayı-karışık doğrusal olmayan problemin ikiye ayrılması esasına dayanır.

Diğer yaklaşımlardan en yaygın olanları arasında Mantık Tabanlı Metodlardan; Dal-Sınır Algoritmaları, Dal-Ve-Kes Algoritmaları, Genellendirilmiş Benders Ayrıştırma metodu sayılabilir.

FİZİBİLPARTNERS uzmanları oldukça karmaşık ve iç içe geçmiş bilimlerin kullanıldığı Şirket Yönetiminde Optimizasyon Danışmanlığı konusunda sunumlarını yapıp, gerekli ortam hazırlandıktan sonra sunmaya başlarlar.

Şirketinizin yönetiminin optimizasyonu için FİZİBİLPARTNERS uzmanı ile görüşmenizi veya yazışmanızı ya da talepte bulunmanızı öneriyoruz.
Lütfen arayınız, yazışınız ya da talepte bulununuz.
0212 982 85 50 – H. içi (10.oo-18.oo),
Yazışma için: bilgi@fizibilpartners.com
Talep için : talep@fibilpartners.com
x
Size daha iyi hizmet sunabilmek için yasal çerezler kullanıyoruz.
Bilgi için ÇEREZ POLİTİKAMIZ ve
K.V.K.K. Aydınlatme Metni
Bölümlerimizi inceleyiniz.
Anladım