FPİOP FİZİBİLPARTNERS İŞ ORTAKLIĞI PLATFORMUMUZA KATILIN
Bootstrap 0212 982 85 50 h.içi (10.oo-18.oo)
Responsive image

FİNANS KAYNAKLI DANIŞMANLIKLAR

Proje Geliştirme Danışmanlığı

Yatırım: sermaye, işgücü, müteşebbis, bilgi ve becerilerin kar elde etmek veya bir hedefi gerçekleştirmek amaçlı kalıcı olarak sarf edilmesidir.
Proje: bir probleme çözüm bulma ya da beliren bir fırsatı değerlendirmeye yönelik olarak, bir ekibin, belirli bir süre ve sınırlı kaynaklar kullanmak, riskleri, kaliteyi ve projeden faydalanacakların memnuniyetini göz önünde bulundurarak, tanımlanmış bir kapsama uygun amaç ve hedefler doğrultusunda özgün bir planı başlatma, yürütme, kontrol etme ve sonuca bağlama sürecidir.

Yatırım Projesi: Belirli bir mekânda, farklılık arz eden bir ürünün üretilmesi veya hizmetin sunulması ya da tanımlanan hedefin gerçekleştirilmesi amacıyla, organize olmuş bir ekibin, sınırlı süre ve kaynaklarla, üretim faktörlerini kullanarak, çeşitli bilimsel metotları uygulayarak toplanan veriler, varsayımlar ve geleceğe dair öngörülerle, hazırlanan plana uygun kapsamda, kalite, zaman, maliyet, tedarik, risk, insan kaynakları, iletişim yönetimi ve safha denetimini de kapsayan, geçici entegrasyonla yürütülen bir dizi faaliyetler bütünüdür.

Responsive image
FİZİBİLPARTNERS 12 alanda proje geliştirme danışmanlığını etkin bir tarzda sunar.

Bunlar;

1. Eğitim, Sağlık, Gayrimenkul, Endüstri, Güvenlik, Sigorta, Destek Ve Teşvik, Denetim, Risk Yönetimi, Finans, Bilişim, iletişim …vb Alanlarda Proje Geliştirme,
2. Taşınmazların Etkin Ve Verimli Kullanım Analizi,
3. Konut Projelerinin Geliştirilmesi Ve Değerlemesi,
4. Ticari Gayrimenkul Projelerinin Geliştirilmesi,
5. Konaklama Ve Turizm Projelerinin Geliştirilmesi,
6. Sağlık Projelerinin Geliştirilmesi,
7. Eğitim Projelerinin Geliştirilmesi,
8. Endüstriyel Yapı Ve Tesis Projelerinin Geliştirilmesi,
9. Özellikli Yapı Ve Tesis (Havalimanı, Gar, Yat Limanı, Liman, Güvenlik Yapıları, Sınır Kapıları Gibi) Projelerinin Geliştirilmesi
10. Tarımsal Yapı Ve Tesis Projelerinin Geliştirilmesi,
11. Tarihi Yapıların Restorasyonu, Sağlıklaştırma Ve Yenileme Projelerinin Geliştirilmesi,
12. Gerçek Ve Tüzelkişilerin Gayrimenkul Edinimi Ve Projelerinde Kar Kaybının Tespiti Ve Tazmini İle Yapı Ve Tesis Projelerinin Geliştirilmesi,
Proje geliştirme: projenin fikir aşamasından başlamak suretiyle uygulama aşamasına kadar geçen tüm süreçler içerisindeki çalışmalardır.


Responsive image


FİZİBİLPARTNERS Proje geliştirmenin 22 aşamasında size etkin danışmanlıklar verir.

Bunlar;

1. Proje Fikrinin Tanımlanması, Olgunlaştırılması Danışmanlığı,
2. Yatırım Zamanının Analizi Danışmanlığı,
3. Yatırım Ortamının Analizi Danışmanlığı,
4. Verilerin, Metotların, Hesap Yöntemlerinin Toplanması, Belirlenmesi Danışmanlığı,
5. Sermaye, İşgücü, Arsa, Enerji… vb Optimum Faktör Gereksinimi Analizi Danışmanlığı,
6. Geliştirme Projesi Planının Yapılması, Danışmanlığı,
7. Azami Verim, Finansal Gereksinim, Fiziksel Uyum, Yasal İzin Analizi Danışmanlığı,
8. Geliştirme Projesinin Birincil Değerlendirme Analizi Danışmanlığı,
9. Uyumsuzlukların Ve İmkânsızlıkların Tespiti Danışmanlığı,
10. Uyumsuzlukların Ve İmkânsızlıkların Giderilmesi Danışmanlığı,
11. Geliştirilen Projenin Fizibilite Analizi Danışmanlığı,
12. Hazırlık Safhası Analizi Danışmanlığı,
13. Geliştirme Projesinin İkincil Analizi Danışmanlığı,
14. Yatırım Kararının Kesinleştirilmesi Danışmanlığı,
15. Avan Projesinin Hazırlanması Danışmanlığı,
16. Uygulamaya Geçiş Danışmanlığı,
17. Deneme Üretimi, Ürün Karnesi, Teknik Karne Hazırlama Danışmanlığı,
18. Proje Yönetiminde Ve Denetiminden Sorumlu Firma Seçimi Ve Sözleşeme Yapılma Danışmanlığı,
19. Paydaşlarla Durum Değerlendirme Toplantısı Organizasyonu Danışmanlığı,
20. Geliştirme Projesinin Üçüncül Analizi Danışmanlığı,
21. Son Yorum Ve Analizlere Bağlı Geliştirmede Revize Danışmanlığı,
22. Geliştirme Projesinin Kapanışı Danışmanlığı,

FİZİBİLPARTNERS, kuruluşunuz veya grubunuz için çok önemli olan yatırım projesi geliştirme sürecinde sizlere, sözleşmeyle belirlenecek konularda bilimselliğe ve tecrübeye dayalı yüksek faydalı danışmanlıklar sunar. Partner veya uzmanımız ile toplantı yapınız, yazışınız ya da direkt talepte bulununuz¸


Lütfen arayınız, yazışınız ya da talepte bulununuz.
0212 982 85 50 – H. içi (10.oo-18.oo),
Yazışma için: bilgi@fizibilpartners.com
Talep için : talep@fibilpartners.com
x
Size daha iyi hizmet sunabilmek için yasal çerezler kullanıyoruz.
Bilgi için ÇEREZ POLİTİKAMIZ ve
K.V.K.K. Aydınlatme Metni
Bölümlerimizi inceleyiniz.
Anladım