FPİOP FİZİBİLPARTNERS İŞ ORTAKLIĞI PLATFORMUMUZA KATILIN
Bootstrap 0212 982 85 50 h.içi (10.oo-18.oo)
Responsive image

RİSK ODAKLI DANIŞMANLIKLAR

Sigorta Risk Teftişi, Ölçümü ve Analizi Danışmanlığı

Responsive image
Bir işletmenin karşılaşacağı riskleri farklı şekillerde sınıflandırmak mümkündür. Bu sınıflandırmaya en çok şirketin sektörel ve yapısalkriterleri etki eder.

Risk ölçümü ve analizi, olası risklerin daha detaylı incelenmesiyle belirlenir. Her risk için daha detaylı sonuç elde etmek için ayrı ayrı hesaplamalar yapmak suretiyle risklere nasıl cevap vereceğimizi bulmaya çalışırız.

Risk teftişi için konusunda uzman olan yetkililer risk mahalini ziyaret ve en ince ayrıntılarına kadar inceleyerek bir rapor düzenler. Bu raporlarda riskin önlenmesi için yapılan anlatıldığı gibi, yapılmayıp eksik kalanlarda açıklanarak sigortacıyı uyarmakta, hangi koşullarda risk aldığı belirtmektedir.

Risk analizi, riskin türüne, kontrolün amacına ulaşabilen veri ve kaynakların düzeyine göre değişiklik göstermektedir.

Sigortacılıkta risk yönetiminin amacı, şirketin gelirlerini, kazançları şirketin beklenen hedefleri doğrultusunda dağıtmak olup, oluşabilecek kayıplara karşı mümkün olan en uygun maliyette yeterli bir koruma oluşturmaktır. Dikkatle üzerinde durulması gereken en önemli nokta, riskin ne kadarının üstleneceği ve üstlenilen risklerden oluşabilecek kayıpların nasıl fonlanması gerektiğidir. Bu amaçtan hareketle sigorta şirketleri önceden tahmin edilebilir, düşük şiddetteki kayıpları içeren riskleri sigorta sözleşmeleri ile teminat altına almaktadırlar.

Responsive image
Sigorta şirketlerinde risk yönetimi fonksiyonu, finansal açıdan piyasadaki değişkenlerden kaynaklı oluşan olumsuzlukları minimize etmek, finansal olmayan açıdan ise sigortacılık faaliyetinden doğan riskleri bertaraf ederek ve özel durumlarda oluşan risklerden kaçınılma yolu olarak kullanmaktadır.

Risk yönetimi, riskin tanımlanmasına, analizine, değerlendirilmesine, mücadele edilmesine ve izlenmesine ilişkin yönetim politikalarının, prosedürlerinin ve uygulamalarının sistematik bütünü olarak tanımlanabilir.

FİZİBİLPARTNERS uzmanları uluslararası piyasada kabul görmüş Risk Ölçümleme ve Analizi Tekniklerini kullanarak danışmanlıklarını sunar.Arayınız, yazışınız ya da talepte bulununuz.


Lütfen arayınız, yazışınız ya da talepte bulununuz.
0212 982 85 50 – H. içi (10.oo-18.oo),
Yazışma için: bilgi@fizibilpartners.com
Talep için : talep@fibilpartners.com
x
Size daha iyi hizmet sunabilmek için yasal çerezler kullanıyoruz.
Bilgi için ÇEREZ POLİTİKAMIZ ve
K.V.K.K. Aydınlatme Metni
Bölümlerimizi inceleyiniz.
Anladım