FPİOP FİZİBİLPARTNERS İŞ ORTAKLIĞI PLATFORMUMUZA KATILIN
Bootstrap 0212 982 85 50 h.içi (10.oo-18.oo)
Responsive image

SİGORTA DANIŞMANLIKLARIMIZ

GENEL AÇIKLAMA:


FİZİBİLPARTNERS sigorta konusunda danışmanlıklarını şu şartlarda ve kabullerle yapmaktadır.

1) FİZİBİLPARTNERS bir Sigorta Acentesi değildir,
2) FİZİBİLPARTNERS bir Sigorta Brokeri değildir,
3) FİZİBİLPARTNERS poliçe üretmez,
4) FİZİBİLPARTNERS sadece bilgisine tecrübesine dayalı danışmanlık yapar,
5) FİZİBİLPARTNERS danışmanlığını vermeden önce de konu hakkındaki yetkinliğini açıklar,
6) FİZİBİLPARTNERS danışmanlıklarını ortakları, elemanları ve sözleşmeli çözüm ortakları ile sunar.
Responsive image
Sigortalılara, diğer kişi ve kuruluşlara, kuruluşların tüm paydaşlarına, sigorta, sigortacılık yönetimi, denetimi, izlenmesi ve diğer hususlar dahil olmak üzere, sigorta poliçelerinin kapsamı, kontrolü ve analizi, talep ve tekliflerde önderlik, risk ölçümü ve analizi, risk teftişi ve yönetimi, riskten korunma, sigortacılık servisi kuruluş işlemleri, asistans hizmetleri, özellikli sigorta işlemleri, bilimsel ve çözümsel öneriler, Aktüeryal, sigorta uyumu, bakım yönetimi, pazarlama, ağ genişletme, operasyon, BT, İnsan Kaynağı, Proje çözüm danışmanları, hasar, teminat tahsili ve tahkim konularında danışmanlıklar sunar, açıklamalarda bulunur, fikirler verir.

FİZİBİLPARTNERS bir sigorta danışmanlık ve çözüm merkezidir. Sigortacılık bilgi birikimini, tecrübesini ve yeteneklerini müşterilerinin sigorta ihtiyaçlarını karşılamaya adamıştır.

Sigorta konusunda danışmanlıklarını aşağıdaki seçeneklerde, sözleşmeye bağlı olarak sunar.

» Uçtan uca,
» Aşama kapsamında konularda,
» Spesifik konularda,
» Tek seferlik,
» Sürekli halde

Danışmanlığımıza Ne Zaman İhtiyaç Duyarsınız?

a) Sigorta Planlamasının Yapılmasında,
b) Risklerin Belirlenmesinde,
c) Teminatların Belirlenmesinde,
d) Poliçesinin hazırlanmasında,
e) Sigorta edilecek varlıkların değerlerinin belirlenmesinde,
f) Ön ekspertiz yapılarak, sigortaya tabi değerler ve maddi karşılıkları belirlenmesinde,
g) Sigortalı ile ekspertiz şirketi arasında anlaşmazlık doğması halinde,
h) Sigortalı ve sigorta şirketi arasındaki anlaşmazlık olması halinde,
i) Hasar ihbarında,
j) Hasar tutarının belirlenmesinde,
k) Hasarın ödenmesinde,
l) Avukat belirlemede,
m) Sigortalı Avukat arasında anlaşmazlık olması halinde,
n) Yasal hakların kullanılması esnasında,
o) Yasal haklar hakkında bilgi elde etmek istenmesi halinde

FİZİBİLPARTNERS’ dan aşama bazlı, (8 aşamadan bir veya birkaçı için), toptan( tüm aşamalarda) tek seferlik veya sürekli danışmanlık alınabilir:

1. Aşama: Sigorta Düşüncesi Öncesi Danışmanlık
2. Aşama: Poliçe Öncesi Danışmanlık
3. Aşama: Poliçe Oluşturma Danışmanlığı
4. Aşama: Hasar Öncesi ve Sonrası Danışmanlık
5. Aşama: Hukuk Süreç Danışmanlığı
6. Aşama: Tahkim Danışmanlığı
7. Aşama: Süreç Takibi Danışmanlığı
8. Aşama: Mevzuat ve yeni ürünler Danışmanlığı

FİZİBİLPARTNERS bu 8 aşamada 30 konuda danışmanlık sunar.

Responsive image
Sigorta Düşüncesi Öncesi Danışmanlıklarımız:
• Risklerin Tanımının Yapılması,
• Sigortalanabilir Varlıkların Ve Risklerin Belirlenmesi,
Poliçe Öncesi Danışmanlıklarımız:
• Teminatların Belirlenmesi
Poliçe Oluşturma Danışmanlıklarımız:
• Şartnamelerin Hazırlanması
• Sigorta Sözleşmesi Düzenleme ve Kontrol Danışmanlığı
Hasar Öncesi ve Sonrası Danışmanlıklarımız:
• Sigortada Riskten / Hasardan Korunmanın Yolları,
• Hasarın İhbarı,
• Zararın Tespiti,
• Delillerin Toplanması ve sunulması
• Raporlama,
Hukuk Süreç Danışmanlıklarımız:
• Süreçlerin Tespiti,
• Avukatların Takibi,
Tahkim Danışmanlıklarımız:
• Tahkime Başvuru,
• Gelişmelerin Takibi,
• Delillerin Toplanması Ve Sunulması
Süreç Takibi Danışmanlıklarımız:
• Sigorta Prensiplerinin Takibi,
• Süreli Sigorta İşlemlerinin Takibi,
• Risklerin Takibi,
Mevzuat ve Yeni Ürünler Danışmanlıklarımız:
• Mevzuat Takibi ve Müşteri işlemlerine Uyarlama
• Yeni Ürünleri Bilgilendirme
Diğer Danışmanlıklarımız:
• Bankasürans Danışmanlığı
• Sigortacı ve Sigortalıya Insurtech Danışmanlığı
• Sigorta Yetkilisi ve Personeli Sağlama
• Şirketlere Sigorta Servisi Kurma
• Sigorta Proje Çözüm Ekibi Oluşturma
• Akaryakıt İstasyonları Sigorta Danışmanlığı
• Alacak Sigortası Danışmanlığı
• Sorumluluk Sigortaları Danışmanlığı
• Motosiklet Sigorta Danışmanlığı
• Sigorta Aktüeryal Danışmanlık
• Sigorta Sahtecilik ve Suistimalleri Danışmanlığı

FİZİBİLPARTNERS sigortacılık yeteneklerini kapsamlı, benzersiz ve bilimsel bakış açısı ile mükemmellik koşullarında sunar. Kişi ve kuruluşların mükemmel bir güvenceye kavuşmasına hizmet eder. Müşterilerine azaltılmış risklerle yaşam sunmayı amaçlar. Tesis edilecek sigortadan güvence, gerektiğinde tazminat almayı sağlar. Güvence alma yolunda risk ve sorun almanın önüne geçer.

FİZİBİLPARTNERS sigorta danışmanlığı konusunda yasal bir firma olup, müşterilerinin tüm operasyonlarında, iş ilişkilerinde, varlıklarında, gelirlerinde ve sahip oldukları haklarında mükemmel bir güvence sağlayıcı, düzenleyici, itibar oluşturucu, uygulamalarında derinlik ve etkinlik yaratmada profesyonel çalışmalar sergileyen, iyi uzmanlarla, hızlı, etkin ve etken çalışmayı prensip edilmiş kendine özgü alanında lider bir kuruluştur.

FİZİBİLPARTNERS' de, müşteri segmantasyonu, işin seviyesi veya konumu ne olursa olsun, kendimiz ve başkaları için benzer beklentilerimiz ve özlemlerimiz vardır.

Bu ruh halimizin özeti “İşimi Ve Müşterimi Koşulsuz Önemsiyorum” dur.
Değerlerimiz şunlardır.
- Ahlaklılık: Yaptığım işin ayrıntılarını kendinde saklamayıp sonuna kadar müşterimin menfaatleri için kullanırım.
- Bütünlük: Konulara kısıtlılıkla değil bütüncül bakar ve hareket ederim.
- Yaratıcılık: Sürekli iyileştirmeye kararlıyım.
- Başarı: Başarıya odaklıyım, kaliteye bağlıyım ve sonuçlardan sorumluyum.
- Saygı: Müşteri, uzman, yetkili görüş farklılıklarını memnuniyetle karşılar, yorumlar, ilkelerimiz doğrultusunda karar alırım.
- Empati: Bilimselliği, uzmanlığı, doğruluğu ve şeffaflığı empati ile destekliyorum.

Kurumsal sorumluluk;

FİZİBİLPARTNERS mükemmelliği hedefleyen, değerlere dayalı bir organizasyondur. Bizim temel değerleri birlikte ve başkalarıyla çalışmak yol gösteriyor. Müşterilerimize ve adaylarımıza profesyonellik ve dürüstlükle hizmet vermek FİZİBİLPARTNERS markasının temelidir ve sigorta yeteneklerini pazarındaki devam eden başarımızla taçlandırmaktayız.

FİZİBİLPARTNERS ile çalışırken şunları bekleyebilirsiniz:

- Devam Eden İletişim
- Profesyonel Temsil
- Dürüstlük Taahhüdü

Partnerlerimize Sözümüz;

FİZİBİLPARTNERS, sigorta alanında güçlü bir ağ kurmuştur. Yarattığımız güvenilirlik ve güven itibarından gurur duyuyoruz ve bu profesyonelliği ve dürüstlüğü günlük çalışmalarımızda tekrarlamaya çalışıyoruz.

FİZİBİLPARTNERS olarak partnerlik sözleşmesi oluştururken neler bekleyebileceğiniz konusunda açık sözlü olacağız. Temelde karşılıklı beklentimiz;

Responsive image
- Yasalara Saygılı,
- Şeffaf İletişim
- Gizlilik Taahhüdü
- Etik Kurallara Bağımlılıkdır.

FİZİBİLPARTNERS, firmamızın üzerine kurulduğu güçlü ilkelerden gurur duymaktadır. Çalışanlarımızdan bizim adımıza iş yaparken en yüksek etik, ahlaki ve yasal standartlara uymalarını bekleriz.
x
Size daha iyi hizmet sunabilmek için yasal çerezler kullanıyoruz.
Bilgi için ÇEREZ POLİTİKAMIZ ve
K.V.K.K. Aydınlatme Metni
Bölümlerimizi inceleyiniz.
Anladım