FPİOP FİZİBİLPARTNERS İŞ ORTAKLIĞI PLATFORMUMUZA KATILIN
Bootstrap 0212 982 85 50 h.içi (10.oo-18.oo)
Responsive image

SİGORTA RİSK ODAKLI DANIŞMANLIKLAR

Sigortada Riskten Korunma Danışmanlığı

Responsive image
Risklerin algılandığında meydana gelme olasılıkları hesaplanıp veya tahmin edilerek kontrol altında tutulabilir.

Risk aktif vepasif olmak üzere iki şekilde kontrol altında tutulabilir.

Aktifkontrol: Meydana gelebilecek risklere karşı plan yapılmış olup çeşitli önlemlergeliştirilir, örneğin bir işletmenin iş kazalarına karşı çeşitli önlemler alması buçeşit kontrole örnek olarak verilebilir.

Pasif kontrol: Bu çeşit kontrol risklerin gözardı edilmesiyle ilişkilidir. Bir işletmede meydana gelebilecek potansiyeltehlikelere karşı herhangi bir işlem yapmama durumunu ifade eder. Böyle bir kontrol yolunun seçilme nedeni; yapılacak harcamanın sağlanacak faydadan fazla hesaplanmasıdır.

Sigorta şirketlerinde Riskten Korunma, Sigorta ile Riskten Korunma kavramından farklı bir şeydir.

Responsive image
Sigorta ile Riskten Korunma, Sigorta şirketlerinde Riskten Korunmanın bir yolu olmakla birlikte ilk algılaması, sigorta şirketleri dışındaki şirketlerin sigorta ile riskten korunmasını anlamındadır.

Burada açıklanmaya çalışılan, sigorta şirketlerinin riskten korunması olup, bu bir brokerlik veya uzmanlık danışmanlığıdır.

Bu danışmanlık;

- Tutarlı ve istikrarlı nakit akışlarını sağlamak için,
- Ürün yada hizmetin kesintisiz sağlanması ve satış/alış fiyatını belirlemek/sabitlemek için,
- Mevcut nakit pozisyonu risk maruziyetini azaltmak için,
- Taahhütleri zamanında yerine getirebilmek için alınır.

Temelde sigorta şirketleri belirli bedeller karşılığında risk satın alarak faaliyetini sürdüren şirketler olduğundan, bu şirketlerde Riskten Korunma son derece önemlidir.

Korunmalar sigortacılık prensipleri ile başlar, sektör prensipleri ve şirket prensipleri ile özdeşik şekil alır.

Konservasyonoranı, koasürans stratejileri, konservasyon bonoları, reasürans politikaları, portföy yönetim politikaları, hedging teknikleri, portföy yatırım prensipleri, fiyatlandırmalar, katasrofik risk portföyünde sınırlamalar, risk transfer teknikleri, captive sigorta şirketleri politikaları, ürün kapsamında ve sigorta sürelerinde sınırlandırmalar, bütünleştirilmiş ürün politikaları, muhtemel hasar karşılıkları politikaları, sigorta risklerinin menkul kıymetleştirilmesi, birleşmeler, satınalmalar, risk yönetim kadrosunda yenilikler, forward, swap futures, opsiyon işlemleri…vb birer sigorta şirketlerinde riskten korunma yöntemleridir.

Sigorta şirketinizin riskten korunma yollarını belirlemek için FİZİBİLPARTNERS’ partneriniarayınız, yazışınız, talepte bulununuz, ya da toplantı yapınız.


Lütfen arayınız, yazışınız ya da talepte bulununuz.
0212 982 85 50 – H. içi (10.oo-18.oo),
Yazışma için: bilgi@fizibilpartners.com
Talep için : talep@fibilpartners.com
x
Size daha iyi hizmet sunabilmek için yasal çerezler kullanıyoruz.
Bilgi için ÇEREZ POLİTİKAMIZ ve
K.V.K.K. Aydınlatme Metni
Bölümlerimizi inceleyiniz.
Anladım