FPİOP FİZİBİLPARTNERS İŞ ORTAKLIĞI PLATFORMUMUZA KATILIN
Bootstrap 0212 982 85 50 h.içi (10.oo-18.oo)
Responsive image

FİNANS KAYNAKLI DANIŞMANLIKLAR

Şirket Varlıklarının Analizi Danışmanlığı

Şirketin geçmiş ve güncel bilgilerinden ve performans göstergelerinden hareketle şirketin içinde bulunduğu sektörün tedarikçileri ve satış kanalları ile birlikte finansal bilgilerin analizi tarafsız ve bağımsız olarak optimum koşullar baz alınarak tahminlerin yapılması sonucunda şirketin analiz edilmesi işlemidir.

FİZİBİLPARTNERS olarak konu şirketin varlıklarının analizi çalışmasında üç kavram üzerinde dururuz ve bazı varsayımlarda bulunuruz. Raporlarımızda bu üç kavramı ve varsayımlarımızı açıklarız.
Responsive image
Üç Kavram,

1. İktisadi kıymet,
2. Takdir
3. Tespit

Varsayımlar:

1. Ortalama Yönetim Başarısı
2. İşleyen Teşebbüs
3. Optimum Koşullar dır.

Eğer ki;

• Küreselleşmenin etkisiyle bir veya birkaç şirketle birleşmeye mi karar verdiniz?
• Başka bir sebeplerle şirketinizin bir şirketle birleşmesini mi gerekli görüyorsunuz?
• Şirketiz hisselerinizin halka arzı mı söz konusu?
• Rekabet piyasasında hâkimiyet mi kurmak istiyorsunuz?
• Fon sağlayıcısı konumundasınız ve önemli bir fon sağlamanın öncesinde konu şirketin nakit akışları dâhil tüm bilgilerine hâkim mi olmak istiyorsunuz?
• Şirketinizde bölünme mi yaşanıyor? Ya da yaşanacak?
• Şirketin ortaklığından ayrılma durumunuz mu Söz konusu?
• Şirketin ortaklığa girme durumunuz mu söz konusu?
• Şirkette miras paylaşımı mı söz konusu?
• Şirketin tasfiyesi mi söz konusu?
• Şirket varlığımızınız ne olduğunu merak ediyorsunuz?
• Buna benzer şirketinizle ilgili kafanıza takılanları çözmek mi istiyorsunuz?
• Bazı çözümlemelerini var da, doğruluğunu test mi etmek istiyorsunuz? Ya da farklı bir göz ile birinin bakmasını mı istiyorsunuz?
Responsive image
FİZİBİLPARTNERS Şirket Varlıklarının Analizi Danışmanlığını Sermaye Piyasası Mevzuatı dışındaki işlemler için vermekte olup, danışmanlık konusunda uzman, sertifikalı ve yetkin kişilerce yapmaktadır.

Şirket Varlıklarının Analizine bakış açıları ülkelere, önem verilen kıymetlere, alışkanlıklara, hatta geleneklere bağlıdır. Bu nedenle analizin nerede, hangi ülke firması için, yapıldığının da önemi bulunmaktadır. Zira her yerde nakit akımı ile bulunan değer ilgililerini tatmin etmez.

Şirket Varlıklarının Analizinde; teknik analiz modeli, temel analiz modeli ve modern yaklaşım modeli olmak üzere üç kuramsal model kullanılmaktadır.

• Teknik Analiz Modeli; sermaye piyasasındaki fiyatların kendi içinde önceden izlenebilecek bir trende sahip olduğunu varsayar.
• Temel Analiz Modeli: Analize tabi tutulan şirketin varlıkları cari durumundaki ve gelecekteki ekonomik şartlar dikkate alınarak analizlere dayanmaktadır.
• Modern Yaklaşım Modeli: Büyük ve etkin hisse senedi piyasalarının olduğu varsayılmaktadır.

Yöntemin belirlenmesinde en etkin faktörün analizin amacı olduğuna inanmaktayız. Ancak Geleceği de tahmin ederek yapılacak analizlerde tahminlemenin dayanaklarının sağlam olup olmaması projeksiyon kurgusunu gücünü oluşturacağından, yöntemi tespit etme usulümüzü raporumuzda mutlaka açıklarız.

Ayrıca, çalışmalarımızda mümkün oldukça en az 2 yöntem kullanarak kıyaslamalarda bulunuruz.

Önemli Not. Analiz çalışmalarımızda “Ortalama Yönetim Başarısı” nı ve “İşleyen Teşebbüsü” varsayarız. Bunu da kabulünüze sunarız.

RİCAMIZ: Siz konu şirketi, sektörünü bildiğiniz doğrularla anlatınız. Sonra isteğinizin amacını çok iyi anlatınız. Gerisini FİZİBİLPARTNERS uzmanlarına bırakınız. Tarafsızlığımıza, bağımsızlığımıza ve uzmanlığımıza güveniniz ve yönteme, değere ve değerleme sürecine müdahale etmeyiniz.


Lütfen arayınız, yazışınız ya da talepte bulununuz.
0212 982 85 50 – H. içi (10.oo-18.oo),
Yazışma için: bilgi@fizibilpartners.com
Talep için : talep@fibilpartners.com
x
Size daha iyi hizmet sunabilmek için yasal çerezler kullanıyoruz.
Bilgi için ÇEREZ POLİTİKAMIZ ve
K.V.K.K. Aydınlatme Metni
Bölümlerimizi inceleyiniz.
Anladım