FPİOP FİZİBİLPARTNERS İŞ ORTAKLIĞI PLATFORMUMUZA KATILIN
Bootstrap 0212 982 85 50 h.içi (10.oo-18.oo)
Responsive image

DESTEK POLİTİKALARI

T.C Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri

Responsive image
Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ) Programı

Sanayicilerimizin Ar-Ge’ye dayalı ihtiyaçlarının, üniversite-sanayi işbirliği ile üniversite bilimselliği kapsamında çözüme kavuşturulması, “İnovasyon ve Ar-Ge’nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye” vizyonuna önemli bir katkı sağlamaktır.

1. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknoparklar):

Teknoparklarda yer alan teknoloji tabanlı girişimlere gelir ve kurumlar vergisi istisnasından sigorta primi işveren hissesi desteğine, gelir vergisi stopajı muafiyetinden gümrük vergisi istisnasına kadar birçok destek ve muafiyet sağlanmaktadır.

Ar-Ge Reform Paketi, 6676 Kanun numarası ile 26.02.2016 tarihli Resmî Gazete’ de yayımlanmış ve 01.03.2016 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Bu düzenleme, Ar-Ge ve inovasyon ekosistemimizi hareketlendirecek çok kapsamlı ve cesur değişiklikler getirmiş ve teknoparklar için yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Öncelikli ve stratejik sektörlerde (bilişim, sağlık, biyoteknoloji, nanoteknoloji, savunma, uzay, havacılık gibi) İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin kurulması yönünde düzenleme yapılmıştır.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştiren ve projesini tamamlayan girişimci firmalara “Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi” verilmesi kolaylaştırılmış, bu belgenin kamu alımlarında iş bitirme belgesi olarak kullanılabilmesi sağlanmıştır.

Aşağıda belirtilen gruplara ayrı ayrı destekler mevcuttur.

• Yönetici Şirkete Sağlanan Destekler,
• Girişimcilere Yönelik Destekler,
• Akademik Personele Yönelik Destekler,

2. Özel Sektör Firmalarına Verilen Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine Verilen Destekler:

2008 yılında yürürlüğe giren 5746 sayılı Kanun kapsamında işletmelere Ar-Ge ve Tasarım merkezi belgesi verilmektedir. Ar-Ge merkezi olan firmalar yaptıkları Ar-Ge harcamaları ve istihdam ettikleri personel için vergisel ve hibe desteklerden faydalanmaktadır.

Bu destekler;

1. Ar-Ge İndirimi,
2. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki,
3. Sigorta Primi Desteği,
4. Temel Bilimler Desteği,
5. Damga Vergisi İstisnası,
6. Gümrük Vergisi İstisnası,

3. Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı:

Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik projeleri ve faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatına öncülük etmek üzere “Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı”; 29.04.2014 tarihinde yayımlanan yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Program kapsamında her bir yatırım projesi için işletmeler;

• Makine ve Teçhizat Desteği (İşletme büyüklüğüne ve satın alınan makine ve teçhizatın yerli malı olmasına göre değişen oranlarda uygulanmaktadır.)

• İşletme gideri desteğinden faydalanır. (Makine ve Teçhizat Desteğinden faydalanan Mikro ve Küçük İşletmeler faydalanabilmektedir.)

İki destek tutarının toplamı 10 milyon TL’ yi geçemez.

4. Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi (Tür);

• Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi Ar-Ge’yi kamu alımları yoluyla teşvik etmek amacıyla, Ar-Ge projeleri sonucu ortaya çıkan mal ve hizmetler için, Kamu İhalelerinde iş deneyim belgesi yerine kullanılan Belgedir.

5. Rekabet Öncesi İşbirliği Projesi Destek Programı Genel Bilgileri:

Rekabet Öncesi İşbirliği Projesi Destek Programı; 5746 Sayılı araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında kanun ve ilgili araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin uygulama ve denetim yönetmeliği kapsamında birden fazla kuruluşun ölçek ekonomisinden yararlanmak suretiyle yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlayarak verimliliği artırmak ve mevcut duruma göre daha yüksek katma değer sağlamak üzere, rekabet öncesinde ortak parça veya sistem geliştirmek ya da platform kurabilmeyi amaçlamaktır.

FİZİBİLPARTNERS sizin adınıza Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Desteklerini izler, uygun imkânlardan yararlanmanıza öncü olur.


Lütfen arayınız, yazışınız ya da talepte bulununuz.
0212 982 85 50 – H. içi (10.oo-18.oo),
Yazışma için: bilgi@fizibilpartners.com
Talep için : talep@fibilpartners.com
x
Size daha iyi hizmet sunabilmek için yasal çerezler kullanıyoruz.
Bilgi için ÇEREZ POLİTİKAMIZ ve
K.V.K.K. Aydınlatme Metni
Bölümlerimizi inceleyiniz.
Anladım