FPİOP FİZİBİLPARTNERS İŞ ORTAKLIĞI PLATFORMUMUZA KATILIN
Bootstrap 0212 982 85 50 h.içi (10.oo-18.oo)
Responsive image

DESTEK POLİTİKALARI

T.C Tarım ve Orman Bakanlığı Destekleri

Responsive image
Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım ve hayvancılık alanında hibe ve kredi desteği vermektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı hayvancılık hibe destekleri 2021 yılında verilecek tüm desteklerden faydalanabilmek için çiftçilerin bazı şartları taşıması gerekiyor. Aranan şartları taşıyan çiftçilerin 2021 yılında da büyükbaş hayvandan buzağıya, tarımsal ekipmanlardan sertifikalı tohuma kadar tüm alanlarda desteklenmeye devam edilecek.

A- Genel olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Destekleri
1) Tarımsal Destekler
2) Mazot, Gübre ve Toprak Analiz Desteği
3) Organik Tarım ve İyi Tarım Desteği
4) Sertifikalı Tohum, Fidan Kullanım ve Sertifikalı Tohum Üretim Destekleri
5) Tarımsal Danışmanlık Sistemi Katılım, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi Kayıt, Araştırma
6) Geliştirme Projeleri ve Patates Siğili Hastalığı Alternatif Destekleri
7) Türkiye Tarım Havzaları Üretim Ve Destekleme Modeli Fark Ödemesi Destekleri
8) Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği
9) Hayvancılık Desteklemeleri
B- Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Destekleri

TKDK, (Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu) Tarım ve Orman Bakanlığı’nın İlgili Kuruluşudur.

• Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kırsal kalkınma IPARD fonlarını Kullandırmaktadır. (IPARD- Instrument for Pre-Accesion Assistance Rural Development, Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Geliştirme)
• IPARD’ın hibe bütçesinin; %75’i AB, %25’i Türkiye tarafından karşılanıyor.
• TKDK, 2011’de AB tarafından akredite edildi ve hibeleri kullandırmaya başladı.
• Bugüne kadar toplam 14.441 projeye 3,8 milyar TL hibe verildi. Bu hibelerle kırsalda 10,2 milyar TL yatırım yapıldı, 60 Bin istihdam sağlandı.
• TKDK’nın, Merkez teşkilatı ve 42 ilde koordinatörlüğü bulunmaktadır.
• IPARD-1 2016 yılında tamamlanmış olup, bütçenin kullanım oranı %99’dur.
• IPARD-II 2016 yılında AB Komisyonu tarafından onaylanmış ve başlamıştır.

TÜRKİYE’DE IPARD HİBELERİ 42 İLDE VERİLMEKTEDİR.

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

C- Kırsal Kalkınma Destekleri

Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlayan “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/30)" 02 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete 'de yayınlanmıştır. Tebliğe istinaden; Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "13. Etap Uygulama Rehberi" 09 Ağustos 2019 tarihinde Genel Müdürlüğün internet adresinden duyurulmuştur. Tebliğ ile ilimizde hibe kapsamında değerlendirilecek olan yatırım başvuru konuları;

1. Ekonomik Yatırım Konuları,
2. Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım Konuları,
D- Tarımsal Destekler
E- Fark Ödemesi Destekleri,
F- Hayvancılık Destekleri,
G- Telafi edici Ödeme Desteği
H- Diğer Tarımsal Amaçlı Destekler

FİZİBİLPARTNERS sizin adınıza Tarım ve Orman Bakanlığı Desteklerini izler, uygun imkânlardan yararlanmanıza öncü olur.


Lütfen arayınız, yazışınız ya da talepte bulununuz.
0212 982 85 50 – H. içi (10.oo-18.oo),
Yazışma için: bilgi@fizibilpartners.com
Talep için : talep@fibilpartners.com
x
Size daha iyi hizmet sunabilmek için yasal çerezler kullanıyoruz.
Bilgi için ÇEREZ POLİTİKAMIZ ve
K.V.K.K. Aydınlatme Metni
Bölümlerimizi inceleyiniz.
Anladım