FPİOP FİZİBİLPARTNERS İŞ ORTAKLIĞI PLATFORMUMUZA KATILIN
Bootstrap 0212 982 85 50 h.içi (10.oo-18.oo)
Responsive image

DESTEK POLİTİKALARI

T.C Ticaret Bakanlığı Destekleri / İhracata Yönelik Devlet Yardımları:

Responsive image
Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ihracata yönelik devlet yardımları, yurtdışına açılma sürecinde firmalara her safhada destek verilmektedir.

Yatırım-üretim-istihdam-ihracat değer zincirinin tüm halkalarına yönelik politikalar oluşturularak Ar-Ge, inovasyon, tasarım, markalaşma ve hedef pazara giriş konularında gelişme kaydedilmektedir.

Desteklerin nihai hedefi ihracatçıların yüksek teknolojili ve katma değerli ürünler ihraç etmeye yönlendirmesidir. Anılan ürünler, geleneksel ihraç ürünlerinden farklı bir yapı arz ettiğinden, daha yaratıcı, daha esnek ve inovatif destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulmakta olup, Ticaret Bakanlığı tarafından verilmekte olan desteklerin kurgulanmasında söz konusu husus göz önünde bulundurulmaktadır.

Destek ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olmak üzere aşamada verilmektedir.

Türkiye Ticaret Merkezinin destek kapsamına alınması için;

• TİM ve/veya TOBB tarafından,
• TİM ve/veya TOBB’un Türkiye’de kurduğu şirket tarafından
• TİM ve/veya TOBB ya da TİM ve/veya TOBB’un Türkiye’de kurduğu şirket ile diğer İşbirliği Kuruluşu/Kuruluşları ortaklığında Türkiye’de kurulan şirket tarafından bir projeyle Bakanlığa başvurulması ve projenin Bakanlıkça uygun bulunması gerekir.

İşbirliği Kuruluşları:

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri dir.

Firmalarla yapılan görüşmelerde, firmaların mevzuata erişmede, anlamada ve yorumlamada zorluklar

yaşadığı, başvuru yapmada güçlük çektikleri, bazı firmaların başvuru yapsalar bile desteklerden faydalanamayacaklarını düşündükleri görülmüş ve bu ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla https:// kolaydestek.gov.tr/ isimli web sitesi firmaların kullanımına açılmıştır. Kolay Destekte yurt dışında müşteri bulmak ve pazarı öğrenmek, ürün kalitesi ispatına yönelik belge satın almak, müşteriye uygun kredi kullandırmak, küresel firmalarla çalışmak ve e-ticaret sitelerine üye olarak mal satmak gibi birçok konu destek kapsamında değerlendirilmektedir.

FİZİBİLPARTNERS sizin adınıza Ticaret Bakanlığı Desteklerini izler, uygun imkânlardan yararlanmanıza öncü olur.
Lütfen arayınız, yazışınız ya da talepte bulununuz.
0212 982 85 50 – H. içi (10.oo-18.oo),
Yazışma için: bilgi@fizibilpartners.com
Talep için : talep@fibilpartners.com
x
Size daha iyi hizmet sunabilmek için yasal çerezler kullanıyoruz.
Bilgi için ÇEREZ POLİTİKAMIZ ve
K.V.K.K. Aydınlatme Metni
Bölümlerimizi inceleyiniz.
Anladım