FPİOP FİZİBİLPARTNERS İŞ ORTAKLIĞI PLATFORMUMUZA KATILIN
Bootstrap 0212 982 85 50 h.içi (10.oo-18.oo)
Responsive image

DESTEK POLİTİKALARI

TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı),

GEF (Küresel Çevre Fonu, Global Environment Facility),

YETEP (Yeşil Teknoloji Projeleri),

STÖ (Sivil Top Örgütleri) Destekleri:


TTGV Vakfı Destekleri

Responsive image
Türkiye’de toplam varlıkları 25 milyar TL’yi geçen 4,600 vakıf mevcut olup, 7 ulusal vakfın ve birçok yerel vakfın hibe programı mevcuttur. Her bir vakıf yılda yaklaşık 8 ile 10 milyon TL arasında hibe tahsisi yaptığını tahmin edilmektedir.

Örnekler;
• Bolu Bağışçılar Vakfı, http://www.bbv.org.tr/
• Hayata Artı Vakfı, http://www.hayataarti.org/
• Sabancı Vakfı, http://www.sabancivakfi.org/
• Toplum Gönüllüleri Vakfı - Genç Bank, http://www.gencbank.org/
• Türkiye Vodafone Vakfı, http://www.turkiyevodafonevakfi.org.tr/

TTGV Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın sunduğu Destekler:

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), 24 özel sektör, 5 kamu, 11 şemsiye kuruluş ve 15 gerçek kişinin biraya gelmesi ile kurulmuş bir vakıftır.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı özel sektörün uluslararası pazardaki rekabet gücünü Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini destekleyerek artırmak amacıyla 1991 yılında kurulmuş olup, özerk bir yapıya sahiptir.

Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası arasında imzalanmış olan bir uluslararası borç anlaşması gereğince kurulmuş olduğu için, TTGV kanunla kurulmuş vakıf statüsüne sahip 4 vakıftan biridir.

Destekleri:
1. Ar-Ge Proje Destekleri
2. Çevre Proje Destekleri
3. Stratejik Odak Konuları Projeleri

GEF/SGP Destekleri:

Küresel Çevre Fonu (Global Environment Facility - GEF), 1992 yılında BM Çevre ve Kalkınma Konferansı sonrası, küresel çevre sorunlarıyla mücadele etmek ve Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik ve İklim Değişikliği Sözleşmelerine taraf olan ülkelerde bu sözleşmelerin uygulanmasına destek olmak temel hedefiyle oluşturulmuştur.

GEF’in uygulayıcı kurumları; Dünya Bankası,
• Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve
• Birleşmiş Milletler Çevre Programı’dır (UNEP).

1993 yılında Türkiye’de uygulanmaya başlayan GEF/SGP halen Dünya’da 127 civarında ülkede Birleşmiş Milletler Kalkınma Programınca (UNDP) uygulanmaktadır. Küresel çevre sorunlarının ancak yerel ölçekte halkın katılımıyla çözülebileceğinden yola çıkan GEF/SGP, yerel koruma çalışmalarını ve sürdürülebilir kullanımını teşvik eden projeleri desteklemektedir.

GEF/SGP biyoçeşitlilik koruma, iklim değişikliğiyle mücadele, toprak bozunumu ve sürdürülebilir orman yönetimi odak alanlarında geliştirilen projelere destek olmaktadır. GEF Küçük Destek Programı Türkiye’de aşağıda belirtilen faaliyet veya proje tiplerine destek sağlayabilmektedir.

• Uygulama Projeleri Desteği: (50,000 USD ile sınırlıdır).
• Toplantı / Çalıştay veya Yayın Desteği: (10,000 USD ile sınırlıdır).
• Proje Geliştirme Desteği: (5,000 USD).

- GEF Küçük Destek Programı’na ulusal ve yerel sivil toplum kuruluşları proje teklifi sunabilirler. Bunlar dernekler, vakıflar, kooperatifleri, meslek odaları ve birlikler olabilir.
- Proje ortakları veya işbirlikleri için herhangi bir sınırlandırma yoktur.
- Kamu, özel sektör üniversiteler hatta kişiler bu rolleri üstlenebilirler.

YETEP Destekleri

Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP) Destek Programı:

Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP) desteği ile sanayi kuruluşlarının çevresel performansını artırıp üretim maliyetlerini düşürülmesi ve dolayısıyla rekabet gücünü artırılmasına yönelik uygulamaların desteklenmesi amaçlanmıştır. Bu projelerde yerli teknolojilere öncelik verilmesi suretiyle bu tür teknolojilerin yerli olanak ve kaynaklarla geliştirilmesinin/üretilmesinin de dolaylı olarak teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

Yeşil Teknoloji Projeleri Desteği;
1. İklim Dostu Teknolojiler Desteği,
2. Temiz Üretim Teknolojileri Desteği,
3. Enerji Verimliliği, yenilenebilir Enerji ve Diğer Enerji Teknolojileri Desteği,
olmak üzere üç farklı destek alanından oluşmaktadır.

STÖ (Sivil Top Örg.) Destekleri:

STÖ (Sivil Top Örgütleri) – Akademi İş Birliği Destek Programı; sivil toplum örgütleri ve akademi arasındaki ilişkiyi güçlendirmek hedefiyle çeşitli başlıklarda çalışma yürütürken STÖ-Akademi Destek Programı’nda sivil toplum örgütlerinin akademi ile işbirliği içerisinde yürütecekleri faaliyetlerine ayni destek sağlanıyor.

STÖ’lerle akademi arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla tasarlanan ve toplam bütçesi 90 bin Avro olan destek programında her bir çalışma için sunulacak azami destek miktarı ise 3 bin Avro.


Lütfen arayınız, yazışınız ya da talepte bulununuz.
0212 982 85 50 – H. içi (10.oo-18.oo),
Yazışma için: bilgi@fizibilpartners.com
Talep için : talep@fibilpartners.com
x
Size daha iyi hizmet sunabilmek için yasal çerezler kullanıyoruz.
Bilgi için ÇEREZ POLİTİKAMIZ ve
K.V.K.K. Aydınlatme Metni
Bölümlerimizi inceleyiniz.
Anladım