FPİOP FİZİBİLPARTNERS İŞ ORTAKLIĞI PLATFORMUMUZA KATILIN
Bootstrap 0212 982 85 50 h.içi (10.oo-18.oo)
Responsive image

SİGORTA POLİÇESİ ODAKLI DANIŞMANLIK

Siber Risk Yönetimi ve Sigortası Danışmanlığı

Responsive image
Siber ne demek?

"Siber" kelimesi İngilizce "Cyber" kelimesinden uyarlanıp kullanılmaya başlayan bir kelime olup "Bilgisayar ağlarına ait olan", "İnternete ait olan", "Sanal Gerçeklik" manalarına gelmektedir.

İnternetin tam karşılığı olarak kullanılan siberuzay (cyberspace) terimiyse ilk olarak Kanadalı ünlü bilimkurgu yazarı William Gibson tarafından bir bilgisayar korsanının matrix adı verilen bir bilgisayar sistemine sızarken yaşadıklarını anlatan Neuromancer adlı romanda kullanılmıştır.

Siber Risk Nedir? Kaynağı bilgisayar ağları ve internet olan risklerdir. Bu riskler bilgisayarda veya bağlı olduğu internete yer alan bilgilerin (verilerin) çalışması, imha edilmesi veya ulaşılamaz kılınması olabileceği gibi bilgisayar ağlarının çalışmaz, veri alışverişinde bulunulamaz hale getirilmesi olarak da ortaya çıkmaktadır.

Siber Riskleri arttıran önemli gelişmeler nelerdir:

• Genişleyen ağ çevresi,
• Yeni tehdit vektörleri (Fidye yazılımında ve sosyal mühendislik alanında genişlemeler)
• Düzenleyici riskler (Ulusal Ve Küresel Gizlilik Yönetmelikleri)
• Nesnelerin İnterneti ( Verileri yakalayan ve birbirleriyle paylaşan bağlı cihazların sayısının artması),
• Yapay zekâ yaklaşımlarının ve kullanım amaçlarının karmaşıklığı,
• Robotik uygulamalarda güvenlik açıkları

Siber Risk Sigortası Nedir? Kişi ya da kuruluşların siber kaynaklı risklerden maddi varlıkların ve itibarların korunmasını amaçlayan özel bir sigorta ürünüdür. Sigortalının veya sigortalıya bir sözleşme ile bağlı olan bir hizmet sağlayıcısının bilgisayar sistemlerinin, verilerinin siber olay neticesinde kısmen veya tamamen devre dışı kalması, çalışması, imha edilmesi sonucu olarak yaşanan iş durması nedeniyle maruz kalınan brüt kâr kaybı teminatıdır.

Responsive image
Yakın zamana kadar internet üzerinden sosyalleşiyor, online alışveriş yapıyor, sosyal ağlarda zaman geçiriyor ve çeşitli bilgisayar programlarının ve internet tabanlı mobil cihazların hizmetlerden doya doya faydalanıyorduk. Güvenlik problemi önce Ülkeler Yöneticilerinin problemi olmaya başladı ve Veri Koruma Yönetmelikleri (GDPR, KVKK) gündemimize girdi, hızlı bir şekilde hacklenmek kişilerin ve kuruluşların önemli kabusu halini aldı ve sorun, faturası çok büyük sorunlar yumağına döndü.

Siber Risk Sigortasının Kapsamı Nedir?

Siber tehdit ve saldırılardan kaynaklı maddi kayıpların çok büyük tutarlara ulaşması nedeniyle konu dünyanın büyük sorunu halini almış ve kapsamı çok hızla genişlemiştir. İlk ortaya çıkmaya başladığında olay bir teminatlandırma sorunu iken, günümüzde sigortacının yanında teknik destekli risk yönetimi modellemesi, hatta evrenselliği bağlı olarak Evrensel uygulamalı siber Risk Kaynaklı Reasürans Çözümleri Yönetimi halini almıştır.

Konu öncelikle; Siber Risk Yönetimi Danışmanlığı ve Siber Risk Sigortası Danışmanlığı olarak ikiye ayrılmaktadır.

A- Siber Risk Yönetimi
• Siber Risk Değerlendirmesi
• Siber Risk Sayımı ve Veriye Dayalı Analiz
• Sigorta Korumacılığı

B- Evrensel Bir Uygulamaya Sahip Siber Risk Kaynaklı Reasürans Çözümleri Yönetimi

Türkiye’de Siber Risk Sigortası Ürünü geliştirilmesi çok kısıtlı iken Gelişmiş ülkelerde öncelikle Risk Yönetimi Danışmanlığı verilerek;

a) Siber risk değerlendirmesi programları geliştirilerek kişi ve kuruluşlar bu program sayesinde çek edilmekte ve bir risk haritası oluşturulmaktadır.
b) Kişi ya da kuruluşların risk potansiyelleri ve riske maruz kalma ihtimalleri elde edilerek veriler ve sistemler hakkında karar varılmaktadır.
c) Varılan bu karara bağlı Sigorta korumacılığı devreye alınarak poliçeler oluşturulmaktadır.

Artık sınırlandırılmış teminat kapsamında siber sigorta yapmak çözüm olarak kabul edilmemekte, iş âleminin çok büyük beklentileri bulunmaktadır.

FİZİBİLPARNERS siber risklerin güvenceye kavuşturulması danışmanlığını 3 kategoride sunmaktadır.

Bunlar:

1) Siber risk ölçümlemesi ve değerlendirmesi,
2) Veriye dayalı analitik yaklaşımlar sunmak,
3) Risk transfer çözümleri sunmakdır.

Danışmanlığını sunuş stratejisi aşağıdaki gibidir.

A- Konunun İlgilisi Uzmanlardan Yararlanma

• Siber Risk Değerlendirme Programcıları,
• Siber Risk Önleyiciler,
• Siber Risk Farkındalık Eğiticileri
• Güvenlik Duvarı Ve Siber Risk Koruma Programı Denetleyicileri
• Web Sitesi Analizcileri
• Tedarikçi Analizcileri
• Adli Araştırmacılar
• Yasal Hizmet Sağlayıcılar
• Kriz Yönetimi Profesyonelleri
• Rutin Operasyon Denetleyicileri
• Sürdürülebilirlik Analistleri
• Gelir Ve Kar Kaybı Hesaplayıcıları
• Yazılım Geliştiricileri
• Uygulama Geliştiricileri
• Bilgisayar Tamir Ve Kurulum Uzmanları,
• Veri Bilimcileri
• Dijital Pazarlama Ajansları
• BT Danışmanları
• BT Proje Yöneticileri
• BT Personel Ajansları
• Ağ Güvenliği Şirketleri
• SEO Ve SEM Danışmanları
• Teknik Yazarlar
• Ağ Sağlayıcısı Denetçileri
• En etkin ve verimli siber sigorta poliçesi uzmanı

B- Siber risk değerlendirmesi yapılarak Risk Puanının tespiti, puan yükseltimi için alınacak önlemlerin belirlenmesini önermekteyiz.
C- Risk potansiyelleri ve riske maruz kalma ihtimalleri elde edilerek veriler ve sistemler hakkında karar varılmaktadır.
D- Web sitesi, elektronik postalar, bilgisayar ve sistemlerin tamir bakım ve montajlarının denetlene bilirliğini sağlanmakta, ağ güvenliği, uygulama güvenliği, fiziksel güvenlik sızıntıları giderilmekte, uçtan uca sistem güvenliği sağlanarak, şifreleme işlemlerinin prosedürleri yazılmaktadır.
E- İyileştirme için net uygulanabilir stratejiler sunulmaktadır.
F- Siber güvenlik farkındalığının kuruluşun geneline yayılmasını sağlanmaktadır.
G- Kurum içi İç kontrol, İç denetim ve Risk yönetimi birimleri ile entegrasyon saklanılmaktadır.
H- Risklerle bağdaşık siber risk sigortası korumacılığı sağlanmaktadır.
İ- Risklerle bağdaşık reasürans çözümleri sunulmaktadır.

Siber risk duruşunuzun teftişi yapılarak kalite testleri üst yönetimle paylaşılmaktadır

Daha fazla bilgi için FİZİBİLPARTNERS ı arayınız, yazışınız talepte bulununuz ya da toplantı yapınız.


Lütfen arayınız, yazışınız ya da talepte bulununuz.
0212 982 85 50 – H. içi (10.oo-18.oo),
Yazışma için: bilgi@fizibilpartners.com
Talep için : talep@fibilpartners.com
x
Size daha iyi hizmet sunabilmek için yasal çerezler kullanıyoruz.
Bilgi için ÇEREZ POLİTİKAMIZ ve
K.V.K.K. Aydınlatme Metni
Bölümlerimizi inceleyiniz.
Anladım