FPİOP FİZİBİLPARTNERS İŞ ORTAKLIĞI PLATFORMUMUZA KATILIN
Bootstrap 0212 982 85 50 h.içi (10.oo-18.oo)
Responsive image

Çerez Politikamız


Çerezler bir bilişim teknolojisi ürünü olup, herhangi bir İnternet sitesi tarafından bilgisayara bırakılan bir tür tanımlama dosyasıdır. İnternet sitesi tekrar ziyaret edildiğinde bilgisayarların tanınmasını sağlar. Çerez dosyalarında oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) olmak üzere tabi olduğu mevzuata uygun şekilde yapılması gerekmektedir.

İşbu Çerez (Cookie) Politikası’nın amacı, tarafımızca işletilmekte olan www.fizibilpartners.com adresinin (“Site”) işletilmesi sırasında müşteri/site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“İlgili kişi”) tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu Çerez (Cookie) Politikası’nda sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

Fizibilpartners’ın Çerez Kullanımı

www.fizibilpartners.com sitesini ziyaret ederek Fizbilpartners İş Ortaklığı Platformu’nun (FPİOP) web sitesinin kullanımı için gerekli olan çerezlerin cihazınıza yerleştirmesini kabul edersiniz.

FPİOP, çerezler sayesinde topladığı bilgileri https://www.fizizbilpartners.com/kurumsal/kvkk bildirgesi adresinde yer alan Fizibilpartners Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme doğrultusunda kullanır.

FPİOP’ nun cihazınıza çerezler yerleştirmesini istemiyorsanız tarayıcınızın ayarları veya seçenekleri vasıtasıyla çerezlerin kullanımını reddedebilirsiniz. Bu durumda www.fizibilpartners.com sitesinin bazı alanlarını düzgün biçimde kullanamayabilirsiniz.

FPİOP, gerekli gördüğü durumlarda, kullandığı çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya internet sitesine yeni çerezler ekleyebilir. Dolayısıyla bu Çerez (Cookie) Politikası’nı her zaman değiştirebilir. Çerez (Cookie) Politikası’nın değiştirildiği hallerde sayfanın üst kısmındaki güncelleme tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Çerez (Cookie) Politikası’nı belirli zamanlarda inceleyerek, çerez kullanımı ile ilgili bilgi edinmenizi tavsiye ederiz.

Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından işlenmesi hakkında daha detaylı bilgi için https://www.fizizbilpartners.com/kurumsal/kvkk bildirgesi adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Bildirgemiz’i okumanızı tavsiye ederiz

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Genel Olarak

FPİOP olarak www.fizibilpartners.com sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar Fizibilpartners Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme metninde yer almaktadır.

6698 sayılı Kanun’un 5. ve 8. maddeleri uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde rızanız alınmaksızın Kanun’un 5. ve 8. maddelerinde belirtilen istisnalar kapsamında yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. FPİOP, Çerez (Cookie) Politikası kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilerle, bağlı ortaklıklarımızla, iş ortaklarımızla ve grup şirketlerimiz ile paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz.

FPİOP 4 tür çerez kullanır:

1. Kesinlikle gerekli çerezler

Ziyaretçilere www.fizibilpartners.com gezinme olanağı sağlayan isimsiz çerezler, özelliklerini kullanarak güvenli alanlara erişirler. Bu çerezler tarafından toplanan bilgiler pazarlama amaçlı kullanılamaz. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmezse www.fizibilpartners.com un çeşitli bölümleri kullanılamaz. Bu çerezler site içerisinde farklı sayfalara geçtiğinizde oturumunuzun devam etmesini sağlar.

2. Performans çerezleri

FPİOP’nun web sitesini geliştirmesine yardımcı olan isimsiz çerezlerdir. Bu tür çerezler, ziyaretçilerin www.fizibilpartners.com ’u nasıl kullandıkları hakkında bilgiler toplayarak, en çok ziyaret edilen sayfalar, Site’nin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının veya alınan hataların tespitinde kullanılır. Bu çerezler tarafından toplanan bilgiler pazarlama amaçlı kullanılamaz ve üçüncü şahıslara verilemez.

3. Fonksiyonellik çerezleri

FPİOP’nun ziyaretçi özellik ve tercihlerini hatırlamasına olanak sağlayan isimsiz çerezlerdir. Bu bilgilere dayanarak www.fizibilpartners.com , her ziyaretçiye toplanan bilgiler doğrultusunda içerik gösterebilir, dil seçimini veya bir metin okurken seçilen font boyutunun hatırlanmasını sağlar. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmemesi durumunda;

• www.fizibilpartners.com ‘un bazı bölümleri kullanılamayabilir,
• www.fizibilpartners.com ’un sağlayabileceği desteğin seviyesini düşürebilir,
• www.fizibilpartners.com ‘un tercihlerinizi hatırlamaması, size özel bir özelliğin kullanılmaması ya da gösterilmemesine neden olabilir. Tercihlerinizi hatırlamasını engeller.

4. Hedef çerezleri veya reklam çerezleri

Bu tür çerezler, FPİOP’nun bilgisi doğrultusunda genellikle www.fizibilpartners.com ‘un reklam ağları tarafından yerleştirilir. Söz konusu çerezlerin kullanım amaçları aşağıdaki gibidir;

• İlgili ve kişiselleştirilmiş reklamları göstermek
• Gösterilen reklam sayısını sınırlamak
• Reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek
• Ziyaret tercihlerinizi hatırlamak

Çerez Kullanımı Nasıl Kontrol Edilebilir?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz.

Google Analytics: Kullanıcı/ziyaretçilerin sayıları, demografik özellikleri (ülke, şehir, cinsiyet, ilgi alanları, yaş aralığı v.b.) kullandıkları cihaz, sistem bilgisi, IP adresi, Kullanıcı/Ziyaretçilerin web sitemizde hangi sayfaları kullandıkları bilgisini sağlamaktadır.

Google Analytics Hizmet ve Koşullar sayfası linki : https://www.google.com/analytics/terms/tr.html

Google Optimize: Google’ın A/B testing ve personalization platformudur. Optimize, web sitelerindeki dönüşüm oranlarını arttırmasını amaçlayarak, sitenizde A/B testler yaparak, KPI’ larınız doğrultusunda en iyi varyasyona ulaşmanızı sağlar.

Google Optimize Hizmet ve Koşullar sayfası linki : https://support.google.com/optimize/answer/6230273

Hotjar: Siteye giren kullanıcıların, cihaz ve işletim sistemi bilgilerini beraberinde site içerisinde dolaştıkları sayfaları ve mouse (imleç) hareketlerini kaydederek bildirmektedir. Hotjar servisinin gizlilik sözleşmesi linki : https://www.hotjar.com/terms

Facebook pixel, http headers, pixel spesifik veriler (pixel ID, pageview vs.), buton click (butonların labelları ve sonuç sayfaları) ve bizim yolladığımız opsiyonel verileri (pixel eventlerdeki ürün bilgileri gibi) toplar. https://developers.facebook.com/docs/facebook-pixel/implementation/gdpr/

Criteo’ya tag ile sayfa tipi, cihaz tipi ve ürün bilgileri gönderiliyor. Ancak retargeting için kullanıcının anonim cookiesini de tutar. https://www.criteo.com/insights/gdpr-need-know-criteo/

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca,

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilme
sini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ileride belirleyeceği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede şirketimize 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kaleme aldığınız ıslak imzalı dilekçenizi;

Noter kanalıyla “Fizibilpartners İş Ortaklığı Platformu, Güzeltepe Mah. 15 Temmuz Şehitler Cad. Finanskent Girişi A2 No: 4 /13 iç Kapı No: 20 Eyüpsultan/ İstanbul” adresine gönderebilir,
x
Size daha iyi hizmet sunabilmek için yasal çerezler kullanıyoruz.
Bilgi için ÇEREZ POLİTİKAMIZ ve
K.V.K.K. Aydınlatme Metni
Bölümlerimizi inceleyiniz.
Anladım