FPİOP FİZİBİLPARTNERS İŞ ORTAKLIĞI PLATFORMUMUZA KATILIN
Bootstrap 0212 982 85 50 h.içi (10.oo-18.oo)
Responsive image

YATIRIM KAYNAKLI DANIŞMANLIKLAR

Fizibilite Danışmanlığı

Responsive image
Proje fizibilite analizleri; teknik, ekonomik, hukuki ve finansal etütleri kapsayan, yatırımlar hakkındaki riskleri ve belirsizliği gidermeye ışık tutan, hem karar aşamasında hem de uygulama aşamasında karar vericiye yardımcı olan bir rehberdir.

Bize göre fizibilite: bir fikrin, yatırım düşüncesinin, projenin hukuki, teknik, finansal, ekonomik, sosyolojik, operasyonel, zamansal olarak yapılmasının mümkün olup olmadığını, yapılabilirlik ve uygulanabilir derecesini, ticari açıdan mantıklı olup olmadığını, kolay, elverişli veya makul bir şekilde yapılma imkânını açıklayan bir rehbere ulaşmak için yapılan iş ve işlemlerin bütünüdür.

Her yatırım kararında risk faktörü vardır. Bundan dolayı fizibilite etütlerinde risk analizlerinin yapılması sağlıklı karar vermek için ihtiyaç ve gerekliliktir.

Bir yatırım kararı alırken birbiriyle ilişkili birçok teknik, idari, hukuki ve finansal faktörler dikkate alınır. Bu faktörlerin hepsi fizibilite raporlarının içeriğini oluşturur. Fizibilite raporu yatırımın yapılabilirliğini, kârlılık ya da faydalılık seviyesini söyleyen önemli bir rehberdir.

Bu rehberden maksimum fayda sağlayabilmek için Fizibilite Talebinin yeterince açık ve iyi tanımlamalarla yapılması gerekir.

• İyi bir rehber, karar vericileri daha fazla analize, kapsamlı düşünmeye, isabetli karar almaya sevk eder.
• Kötü rehber ise zaten çekinceler yaşamakta olan yatırımcıyı yatırımdan uzaklaştırır, emek, niyet, zaman ve fırsat kaybına neden olur.

Bu itibarla FİZİBİLPARTNERS yönetimi, müşterilerine: asgari kaliteyi sağlamayan bir Fizibilite Raporu almaktansa, almamanın daha faydalı olduğunu söyler.

Fizibilite raporları sadece yatırımcının ihtiyaç duyacağı rehber olmanın ötesinde, fon sağlayıcı kuruluşların yöneticilerinin de kredi tahsisi öncesinde ihtiyaç duyacakları yardımcı doküman ve aynı zamanda kredi sürecinin önemli bir dayanağıdır.

Proje Fizibilite Analizleri:

• Projeye kaynak, tecrübe, iş yönetimi sağlayacak ortakların projeye katılımı esnasında ihtiyaç duyulacakları önemli bir rehber,
• İyi bir risk analizi, teknik, idari, hukuki ve finansal yönlerden açıklamalar içeren iyi bir kaynak,
• Projenin yapılabilirliğini, kârlılık ya da faydalılık seviyesini açıklayıcı kılavuz,
• Fon sağlayıcı kuruluş yöneticilerinin kredi tahsisi öncesinde ihtiyaç duyacakları yardımcı bir doküman ve
• Yöneticilerinin aynı zamanda kredi sürecinin önemli bir dayanağıdır.

FİZİBİLPARTNERS Fizibilite Uzmanı, hazırlayacağı fizibilite raporu ile gelecekte muhtemel olumsuz durumların olasılıklarının tahmin edilmesini, alınacak tedbirlerin belirlenmesini sağlar. Rapor kapsamlarında yatırımın yer ve konum analizi, ekonomik, teknik, finansal, risk ve çevresel sosyal etki analizlerini kapsadığı gibi sektör hakkında tüm verileri, konu projeye mahsus özel veriler yer alır.

FİZİBİLPARTNERS uzmanları analizlerini uluslararası kabul görmüş çeşitli “Proje Fizibilite Analiz Yöntemleri”’nden bir veya birkaçını seçerek yaparlar. Seçim nedenini raporlarında açıklarlar.

Yaptığı analizler sonucunda risk bulgularından da hareketle uygulayacakları uluslararası kabul görmüş “Risk ve Belirsizlik Analizlerini” de raporlarına eklerler. Seçim nedenini raporlarında açıklarlar.

• Fizibilite analiz yöntemleri ve analizin kapsamı,
• Bu alanlarda yapılan bilimsel çalışmaların artması,
• Proje sahibi kurum ve kuruluşların taleplerin çeşitlenmesi ve gelişmesi,
• Projeyi destekleyen finansal kuruluşların sorumluluklarının artması nedenlerine bağlı olarak zaman içinde gelişmiştir.

FİZİBİLPARTNERS uzmanlarının kullandıkları Proje Fizibilite Analiz Yöntemleri Şunlardır;

• Geri Ödeme Süresi (Payback) Yöntemi,
• Ortalama Getiri Oranı (Average Rate Of Return) Yöntemi,
• İç Verim Oranı (Internal Rate Of Return) Yöntemi,
• Net Şimdiki Değer (Net Present Value) Yöntemi,
• Karlılık İndeksi (Profitability Index) Yöntemi.

FİZİBİLPARTNERS uzmanlarının kullandıkları Proje Risk ve Belirsizlik Analizleri Yöntemleri Şunlardır:

• Duyarlılık analizi,
• Olasılık analizi,
• Bulanık doğrusal regresyon analizi,
• Simülasyon analizi.

FİZİBİLPARTNERS uzmanlarının kullandıkları Proje Fizibilite Analiz Yöntemleri ve Proje Risk ve Belirsizlik Analizleri Yöntemleri ve Rapor İçerik Ve Kapsamları;

• Raporun sunulacağı kurama ve kabul kriterlerine göre değişmektedir.
• Kurumun bir kabul kriteri yok ise konunun özelliğinden hareketle FİZİBİLPARTNERS EKOSİSTEMİ uzmanlığında çözümlenerek belirlenmektedir.

FİZİBİLPARTNERS kurulduğu günden bu yana, Türkiye’de;

• AB finansmanlı Firmalara,
• Bakanlıklara,
• Belediyelere,
• Bölgesel Kalkınma Ajanslarına,
• Ticaret ve Sanayi Odalarına,
• Sivil Toplum Kuruluşlarına,
• Üniversitelere,
• Diğer kamu ve özel sektör firmalarına etkili danışmanlık hizmetleri sunmuştur, sunmaya devam etmektedir.



Lütfen arayınız, yazışınız ya da talepte bulununuz.
0212 982 85 50 – H. içi (10.oo-18.oo),
Yazışma için: bilgi@fizibilpartners.com
Talep için : talep@fibilpartners.com
x
Size daha iyi hizmet sunabilmek için yasal çerezler kullanıyoruz.
Bilgi için ÇEREZ POLİTİKAMIZ ve
K.V.K.K. Aydınlatme Metni
Bölümlerimizi inceleyiniz.
Anladım