FPİOP FİZİBİLPARTNERS İŞ ORTAKLIĞI PLATFORMUMUZA KATILIN
Bootstrap 0212 982 85 50 h.içi (10.oo-18.oo)
Responsive image

Web Sitesi Kullanım Koşullarımız

Fizibilpartners Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi

Bu Web sitesini kullanmakla, fizibilpartner.com Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi’ne taraf olabileceğinizi ve bağlı olunan yasalara uygun olarak sözleşme imzalama hak, yetki ve hukuki ehliyete sahip olduğunuzu kabul etmektesiniz. 18 yaş ve altındakilerin ise bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve sözleşmede belirtilen şartlara bağlı olduğunu kabul ettiğini, beyan ve taahhüt ettiğini kabul etmekteyiz. Aksi hal bu siteyi kullanmamayı gerektirir.

İşbu sözleşme taraflara web sitesi üzerindeki hak ve yükümlülükler kazandırmakta olup, taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bu hak ve yükümlülüklerini işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde eksiksiz, doğru, zamanında yerine getireceklerini beyan ederler.

1. Sorumluluklar

a) Bu web sitesinin tüm kullanım ve mülkiyet hakları fizibilpartners.com 'a aittir.
b) fizibilpartners.com, sözleşme şartları da dâhil olmak üzere site ve uzantılarında yer alan her türlü koşul ve bilgiyi önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
c) fizibilpartners.com, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden teknik arızalar dışında yararlanacağını kabul ve taahhüt eder.
d) Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmamayı, kaynak kodunu bulmak veya elde etmek için herhangi bir işlem yapmayacağını, aksi takdirde üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumlu olacağını, bu tip eylemlerin suç olduğunu bildiğini ve yasal mevzuata tabi olacağını peşinen kabul eder.
e) Kullanıcı, genel ahlak ve görgü kurallarını ihlal eden, hukuka aykırı, üçüncü kişilerin haklarına zarar veren, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını ihlal eden, telif haklarını ihlal eden, hukuka aykırı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini ve paylaşmayacağını kabul eder.
f) Kullanıcı, yukarında (e) şıkkında yazılı aktivitelerde bulunmasının, sistemin herhangi bir bölümüne, iletişime, sitenin işlerliğine zarara verebileceğini bilir ve oluşacak zararlardan tamamen kendisi sorumludur. Bu hallerde 'Site' yetkilileri bu tür hesapları askıya alabilir, feshedebilir ve yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar. Bu nedenle, faaliyet veya kullanıcı hesapları ile ilgili olarak adli makamlardan gelen bilgi taleplerini paylaşma hakkını saklı tutar.
g) fizibilpartners.com üyelerinin kendi aralarında veya üçüncü kişilerle olan ilişkilerinde sorumluluk kendilerine aittir.


2. Kayıt Prosedürleri ve Kullanıcı Sorumlulukları

a) Kayıt sırasında fizibilpartner.com 'a girdiğiniz veri, metin, fotoğraf, grafik vb. bilgilerinizden siz sorumlusunuz ve biz bu bilgilerin çevrimiçi dağıtımında yer alıyoruz. fizibilpartner.com veya diğer kullanıcılara herhangi bir zarar veya yük getirdiğine inanılıyorsa, fizibilpartner.com kullanıcı bilgilerinizi tamamen veya kısmen kaldırabilir. Sitemizde bırakılan bilgileriniz kısmen veya tamamen diğer kullanıcıların kullanımına sunulabilir.
b) Kayıt Koşulları: fizibilpartner.com'a üye olurken, kayıt formunu doldururken kendiniz ve şirketiniz hakkında doğru, güncel bilgiler vereceğinizi ve üye bilgilerinizi doğru ve eksiksiz tutacağınızı kabul etmektesiniz. Güncel fizibilpartner.com, bilgilerinizin eksik/yanlış olduğunu tespit ederse kaydınızı iptal edebilir. Bir firma/kurumu temsilen üye iseniz, bu metin temsil ettiğiniz firma/kuruluş için bağlayıcıdır.
c) fizibilpartner.com'da ki bilgilerinizin ve sitenin çeşitli yerlerinde tanıtımını yaptığınız ürünlerin, yayınladığınız mesajların, web sitenizde sahip olduğunuz bilgilerin dolandırıcılık, çalıntı olmaması, herhangi bir hakkı ihlal etmemesi ilkelerini kabul etmektesiniz. Üçüncü bir şahsın tescili, mülkiyet hakları, mülkiyet hakları, hukuka aykırı olması (tüketicinin korunması, haksız rekabet hukuku vb.), pornografi veya çıplaklık içermemesi ve herhangi bir programa zarar verecek herhangi bir virüs veya programlama özelliği içermemesi ve herhangi bir programa zarar vermemesi gerekmektedir. Ayrıca, üyelere, site yetkililerine ve paydaşlarına, istenmeyen (spam) e-postalar göndermemeniz gerekmektedir.
d) Kullanıcıların kayıt bilgileri doğru, eksiksiz ve güncel olmalıdır. Aksi takdirde, bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve hesap herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın kapatılabilecektir. Doğru olmayan, eksik ve güncelliğini yitirmiş verileri içeren kayıt bilgilerine bağlı yapılan işlemlerden doğan sorumluluk doğru olmayan, eksik ve güncelliğini yitirmiş verileri verene aittir. Kullanıcı, sitede ve üçüncü şahıs sitelerinde şifre ve hesap güvenliğinden sorumludur. Veri kaybı ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Platform sorumlu tutulamaz.


3. Fikri Mülkiyet Hakları

a) fizibilpartner.com 'da yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleticisi ve sahibi şirkete veya ilgili kişiye ait olup koruma altındadır. Ulusal ve uluslararası hukuka bağlıdır. Bu Sitenin hizmetlerinden yararlanmak veya ziyaret etmek, bu tür fikri mülkiyet haklarına herhangi bir hak vermez.
b) Sitede verilen bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site'nin tamamı veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.


4. Gizli Bilgiler

a) Kullanıcılar tarafından fizibilpartner.com üzerinden iletilen kişisel bilgiler 3. şahıslarla paylaşılamaz. Kullanıcıya ait ad, soyad, adres, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi diğer her türlü bilgiyi içeren bu kişisel bilgiler bundan böyle 'Gizli Bilgiler' olarak anılacaktır.
b) Kullanıcı, şirketinin iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerinin sadece tanıtım, reklam, kampanya, tanıtım, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere paylaşılmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. . Bu kişisel bilgiler, şirket bünyesinde müşteri profilini belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak için kullanılabilir.
c) Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulüne uygun olarak bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki yasal mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklamanın zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.


5. Garanti

a) Bu madde, geçerli yasaların izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. Hizmetler, "sağlanan" ve "mümkün olduğunda sağlanan" esasına dayanır ve belirli bir ürün için ticari elverişlilik veya uygunlukla ilgili tüm zımni garantiler dâhil olmak üzere, hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak açık veya zımni, yasal veya başka türlü hiçbir garanti vermez.


6. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirliği

a) Bu sözleşme şartlarından biri kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korur.


7. Sözleşme Değişiklikleri

a) fizibilpartner.com, sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını dilediği zaman değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı'nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sitenin sunduğu hizmetlerden yararlanmaya devam ettiği takdirde bu değişiklikleri kabul etmiş sayılır.


8. Bildirim

a) İşbu Sözleşme'nin ilgili taraflarına gönderilecek tüm bildirimler, fizibilpartner.com'un beyan ettiği e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi aracılığıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üyeliğinde belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu kabul eder. Herhangi bir değişiklik olması durumunda, diğer tarafa 5 gün içinde yazılı olarak bildirilecektir.


9. Kanıt Anlaşması

a) Kullanıcı, site içerisinde yer alan tarafların defter, kayıt ve belgeleri, e-posta, mesajlaşma, sms ve bilgisayar ve faks kayıtlarının 6698 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edileceğini kabul eder.


10. Uyuşmazlıkların Çözümü

a) İşbu Sözleşme'nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Adalet Divanları ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu “Fizibilpartners Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi” 10 ana maddeden oluşmakta olup, tüm kullanıcıların ve hizmet alanların okuduğu, anladığı, kabul ve taahhüt ettiği kabul edilir.
x
Size daha iyi hizmet sunabilmek için yasal çerezler kullanıyoruz.
Bilgi için ÇEREZ POLİTİKAMIZ ve
K.V.K.K. Aydınlatme Metni
Bölümlerimizi inceleyiniz.
Anladım