FPİOP FİZİBİLPARTNERS İŞ ORTAKLIĞI PLATFORMUMUZA KATILIN
Bootstrap 0212 982 85 50 h.içi (10.oo-18.oo)
Responsive image

SİGORTALI ODAKLI DANIŞMANLIKLAR

Sigorta Hasar Danışmanlığı,

Bu danışmanlık türü, sigorta danışmanlığının en önemli kalemini oluşturur. Bunu laiki ile yapan kuruluşlar, müşterisine en büyük faydayı sağlayan kuruluşlardır. Ancak bu konuda takdir, Ülkemizde eksik kalmaktadır. Özeli istisna tutarak, genelden bahsedersek en büyük takdiri, ucuz pirimle poliçe düzenleme danışmanlığı aldığını görmekteyiz. Hâlbuki bir sigorta muamelesinde ucuz pirim bazen 100-500 TLlerle ifade edilirken bir hasarın yanlış ihbarı, geç ihbarı, yetersiz belge sunumu, tutağın geç ya da yanlış tutulması, gerekli fotoğraflamanın, raporlamanın yapılmaması ..vb durumdan kaynaklı hasar tazmin kaybı, 1000 -10.000 TL lerleifade edilmektedir. Gelişmiş ülkelerde ilke halini alan danışmanlık hizmeti alma eğiliminin Ülkemizde özellikle işi gereği çeşitli poliçelere sahip sigortalılarca da başlatılmasını ısrarla öneriyoruz.

Responsive image
Hasar danışmanlığı türleri şunlardır.

• Sigortalının uğrayacağı bir hasar anında başlayarak teminatın tahsiline kadar olan süreçte komple hasar danışmanlığı,
• Sigorta şirketine hasarın ihbarı danışmanlığı,
• Zararın tespiti danışmanlığı
• Delillerin toplanmasında danışmanlık
• Hasar raporu ekinde evrakların teslimini sağlama danışmanlığı,
• Tazminatın tahsili danışmanlığı

Sigorta türüne göre hasar ihbarında tedarik edilecek belgeler listesini, ilk akla gelen sigorta türleri için aşağıda sunmaktayız. Bu listeyi elde etmek, bilmek önemli bir bilgilenme olmakla birlikte, bunların pratik ve zamanında tedariki, hele hele riskin doğumundan etkilenmiş bir sigortalı olarak, bunları gerçekleştirme ihtimali zayıftır. Sigorta poliçesinin düzenlenmesinde aracılık yapan aracının da çoğu kez ihtisas alanında olmayan, hatta görev addedilmemesi adetten olan eğilime çare, danışman edinmek olacaktır.

Sigorta ihbar ve tazminat talepleri, hayat sigortası poliçelerindeki ölüm yardımlarından tutun da rutin ve kapsamlı tıbbi muayenelere, mal, nakliyat, sorumluluk, siber olaylar sigortalarına kadar her şeyi kapsar.

Çoğu durumda, üçüncü taraflar (aracı kurumlar, acenteveya brokerler) sigortalı adına tazminat talebinde bulunur, ancak genellikle sadece poliçede belirtilen kişiler ödeme talep etme hakkına sahiptir.

ÖNEMLİ UYARI:

Responsive image
• Sigorta ihbar ve tazminat talebi, bir sigortalı tarafından ilgili sigorta şirketine, sigortalı bir menfaatin kaybı veya poliçe olayı için teminat veya tazminat için yapılan resmi bir taleptir.
• İyi İhtimal; Konu Sigorta şirketi talebi doğrular ve onaylandıktan sonra sigortalı adına sigortalıya veya onaylanmış ilgili tarafa gerekli prosedürleri yerine getirerek ödeme yapar.
• Kötü İhtimal: Konu Sigorta şirketi talebi doğrular ve onaylandıktan sonra eksik / kusur / İstisna nedenlerini belirterek sigortalı adına sigortalıya veya onaylanmış ilgili tarafa gerekli prosedürleri yerine getirerek ödemede bulunmaz.
• Unutmayınız ki yapacağının ihbar ve tazminat talebi sonucunda tazminatı almak mutlu bir olayken, bu olayın gelecekteki sigorta primlerinizde oran artışlarına neden olması mutsuzluk doğuran bir olaydır.
• Bunun optimumunu bulmak da hasar danışmanınıza düşen görevdir.

İhbar, Tazminat Talebi,Ret veya Onay

Responsive image
FİZİBILPARTNERS hasar danışmanları, ihbarın gecikmeden doğru yere doğru belge ve bilgilerle iletilmesini sağlarken, gerekli bilgi belgeleri ve delilleri tedarik eder, hasarsızlık limitinizi ve gelecekteki prim artışını da kontrol ederek tazminat talebinin gerekçeli olarak yapılmasını sağlar.

Uzmanlarımız, sigorta şirketlerinin haksız ve yasa dışı tazminat retleri ile uğraşma konusunda deneyimlidir. Sigorta şirketlerinin haksız tazminat taleplerinin bir mağduru olmamanız için onları görevlendiriyoruz.

Eşsiz ve kanıtlanmış yaklaşımımız yüksek bir başarı oranına sahiptir. Bize önceden bir kuruş ödemeden Hasar Danışmanlığı sözleşmesi imzalayabilirsiniz. Kazandığımız tazminat ödemesinin yalnızca küçük bir yüzdesini ücret olarak alıyoruz.

a) Kasko Hasar İhbarında Tedarik Edilecek Belgeler

aa) Kaza Durumunda:

» Sigorta Poliçesi
» Trafik Kazası Tespit Tutanağı (Tasdikli Örneği),
» Alkol Raporu (Tasdikli Örneği),
» Kaza Zaptının Tutturulmadığı Hallerde Sürücünün Yazılı Beyanı,
» Ehliyet Fotokopisi,
» Ruhsat Fotokopisi,
» D/M (Dain-iMürthein) Varsa İlgili Kurumdan Alınacak Muvafakatname,
» Yanma Olaylarında İtfaiye Gelmiş İse İtfaiye Raporu, Kendi İmkânları ile Söndürülmüş İse Yazılı Beyan Ve İmkan Dahilinde Olay Yerinde Fotoğraf Çekilmesi,
» İrsaliye (Yük Taşımaya Mahsus Araçlarda),
» Hasara İlişkin Faturalar,
» Hasara İlişkin Fotoğraflar,
» TC Numarası (Şahıslar İçin) Veya Vergi Levhası (İşyerleri İçin )

bb) Aracın Çalınması Durumunda:

» Sigorta Poliçesi
» Müracaat Tutanağı (Aslı Gibidir Onaylı),
» Aracın Bulunamadığına Dair Karakol Ve Oto Hırsızlık Bürosu Yazıları,
» Trafikten Çekme Belgesi Veya ‘Çalınmıştır’ Kaşeli Ruhsatname Aslı,
» Maliyeden Borcu Yoktur Yazısı (Tasdikli Örneği),
» Maliyeden Silindi Yazısı ( Tasdikli Örneği),
» Başvuru Dilekçesi ( Sigortalı El Yazı ile Yazacak, En Son Adres Ve Telefonu Da Belirtilecek),
» Aracın Trafik Dosyası Ve Yedekleri ile Birlikte Anahtarları,
» D/M (Dain-iMürthein) Varsa İlgili Kurumdan Alınacak Muvafakatname,
» TC Numarası (Şahıslar İçin) Veya Vergi Levhası (İşyerleri İçin )
» Örneğe Uygun Düzenlenmiş Vekâlet (İşlemler Sırasında Örnek Vekâlet Şirketimizce Verilmektedir)


Responsive image
b) Trafik Ve İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortalarında Hasar İhbarındaTedarik Edilecek Belgeler

aa) Maddi Hasarlarda:

» Aracın Detayları,
» Karşı Aracın Ruhsat Fotokopisi,
» Poliçe Fotokopisi Veya Aslı,

cc) Bedeni Hasarlarda: ( kesin rapor )

Yaralanma Durumunda:

» Taburcu Edildiğine Dair Hastane Raporu,
» Tedavi Masrafları

Ölüm Halinde;

» Ölüm Muayene Otopsi Raporu,
» Aile Nüfus Kayıt Örneği ( Vukuatlı )
» Veraset İlamı,
» Ölenin Gelir Durumu Belgesi,


c) Nakliyat Sigortaları Hasar İhbarında Tedarik Edilecek Belgeler

aa) Deniz Nakliyatında

» Poliçe Aslı Veya Fotokopisi,
» Fatura Aslı Veya Fotokopisi,
» Konşimento Aslı Veya Fotokopisi,
» Emtia Gemiden Hasarlı Olarak Boşaltılmışsa Gemi Rezerv Zaptı ( Bu Zabıtta Mutlak Surette Gemi Kaptanının Veya Acentesinin İmzası Bulunmalıdır.)
» Muayene Tutanağı,
» Emtia Gümrüklü Sahada Hasarlanmışsa Gümrük Rezerv Zaptı,
» Emtia Gümrükte Hasarlanmışsa Ve Gümrük İdaresi Rezerv Zaptı Vermekten Kaçınıyorsa Malın Gümrükten Çekilmemesi Gerekir Ve Gümrüğün Bulunduğu Bölgenin Asliye Hukuk Ve Ticaret Mahkemelerine Başvurarak Mahkeme Tespiti İstenir. ( Bu Tespite İlişkin Mahkeme Masrafları Sigortacı Tarafından Karşılanacaktır.)
» Taşıma İşi, Bir Sözleşme ile İhale Edilmişse Taşıma Mukavelenamesi,
» Kargo Raporu ( Gemi Rezerv Zaptı Temin Edilmişse Bu Evrakın Temini Gerekli Değildir.)
» Gemi Donatanının Ve Türkiye Acentesinin İsim/Unvan Ve Adresleri (Önemli)
» Time - Sheet Ve Çeki Listesi,
» Gümrük Kapanış Beyannamesi,
» Supalan Tahliyelerde Çetele Ve Tartı Fişleri,
» Emtia Gemiden Noksan Çıkmışsa Veya Hiç Çıkmamışsa Müfrez Ordino Veya Ademi Teslim Ordinosu,
» Yurtdışı Hasarlarda Lloyd's Eksperinin Raporu,
» Yükleme Manifestosu,
» Sıvı Emtia Taşımalarında Yükleme Ve Boşaltma Limanı Ullage Raporları (Gözetme Raporları ), Hazırlık Mektubu, Boş Tank Sertifikası, Protesto Mektupları.

Responsive image
bb) Kara, Demiryolu, Hava Nakliyatında

» Poliçe - Fatura - Hamule Senedi Veya Konşimento, ( Yurtiçi Nakliyelerde Sevk İrsaliyesi )
» Emtia Vasıtadan Hasarlı Tahliye Edilmişse Rezerv Zaptı, ( Bu Zabıtta Taşıyan İlgililerin, Kamyon Şoförünün, Demiryolu İdaresinin İmzalarının Bulunması Gerekmektedir. )
» Muayene Tutanağı,
» Emtia Gümrükte Hasarlanmışsa Gümrük Rezerv Zaptı. ( Bu Zabıtta Gümrük Memurlarının Veya Operatörlerinin İmzası Bulunması Şarttır. )
» Emtia Gümrükte Hasarlandığı Halde Gümrük İdaresi Rezerv Zaptı Vermekten Kaçınıyorsa
» Mahkeme Tespiti Gerekmektedir.
» Emtia Vasıtadan Noksan Çıkmışsa Veya Hiç Çıkmamışsa Müfrez Ordino Veya Ademi Teslim Ordinosu,
» Gümrük Kapanış Beyannamesi,
» Taşıma İşi Bir Sözleşme İle İhale Edilmişse Taşıma Sözleşmesi,
» Hasar Kaza Sonucu Oluşmuşsa, Trafik Zaptı, Ehliyet Ve Ruhsat Fotokopileri,
» Taşıma İşini Yapan Şirketin Adı, Unvanı Ve Adresi ile Türkiye' Deki Acentesinin Adı, Unvanı Ve Adresi.


Responsive image
d) İnşaat/Montaj Sigortaları Hasar İhbarında Tedarik Edilecek Belgeler;

» Poliçe Aslı Veya Fotokopisi,
» Poliçe Prim Makbuzu,
» Keşif Özeti,
» Hasar Keşfi,
» Meteoroloji, Itfaiye, Trafik Vb. Rapor Ve Tutanaklar,
» Fotoğraf,
» Olayı Anlatan Detaylı Beyan,
» Hırsızlık Ise Karakol Zaptı Ve Sigortalı Kıymetlere Ait Muhasebe Kayıtları ( Fatura, Irsaliye Vb. )


e) Yangın Sigortaları Hasar İhbarında Tedarik Edilecek Belgeler;

» Poliçe Aslı Veya Fotokopisi,
» Poliçe Prim Makbuzu,
» Sigortalının Hasarın Oluşu Hakkındaki Beyanı,
» İtfaiye Raporu,
» Takipsizlik Kararı, ( Temin Edilmesi Uzun Sürecekse Savcılık Iddianamesi)
» Tapu Ve/ Veya Kontrat ( Bina Ise ) Fotokopisi,
» Hasarlarla Ilgili Fotoğraflar,
» Karakol Zaptı,
» Giriş Çıkış Faturaları,
» Mutabakatname,
» Talepname


Responsive image
f) Mühendislik Sigortaları Hasar İhbarında Tedarik Edilecek Belgeler;

aa) Elektronik cihaz ve Makine kırılması sigortalarında

» Poliçe Aslı Veya Fotokopisi,
» Poliçe Prim Makbuzu,
» Olayı Anlatan Detaylı Beyan,
» Teknik Rapor,
» Fotoğraf,
» Hırsızlık Ise Karakol Zaptı,
» Sigortalı Kıymetlere Ait Muhasebe Kayıtları ( Fatura, Irsaliye Vb. )


g) İşveren Mali Sorumluluk Sigortalarında Hasar İhbarında Tedarik Edilecek Belgeler

» Kaza Zaptı ( İş Güvenliği Veya S.S.K. Müfettişlerinin Kaza Raporları),
» İşçinin Iş Akdi, S.S.K. Bildirimi Veya Toplu Iş Sözleşmesi Sureti,
» İş Güvenliği Sözleşmesi, Varsa İşçinin Kullandığı İş Güvenliği Teçhizatı Teslim Yazısı,
» Savcılık İddianamesi Veya Açılmışsa Ceza Davası İddianamesiyle Dosya Fotokopisi, Alınmış İse Takipsizlik Kararı,
» İşe Başlama Tarihi, S.S.K.' na Bağlı İş Süresinin Bildirilmesi, Ücret Bordroları,
» Ayrıca Tarafımızdan Savunma Hakkını ilgilendirilen Belgelerin, Varsa Olayın Görgü Tanıklarının İfade Zabıtları,
» S.S.K.' nın Rücu Talebiyle İlgili Mahkeme Kararı,
» Dava Açılmamışsa Sigortalıdan Taahhütname,
» Yaralanmalarda Tedavi Masraflarını Gösterir Fiş Ve Faturalar.Lütfen arayınız, yazışınız ya da talepte bulununuz.
0212 982 85 50 – H. içi (10.oo-18.oo),
Yazışma için: bilgi@fizibilpartners.com
Talep için : talep@fibilpartners.com
x
Size daha iyi hizmet sunabilmek için yasal çerezler kullanıyoruz.
Bilgi için ÇEREZ POLİTİKAMIZ ve
K.V.K.K. Aydınlatme Metni
Bölümlerimizi inceleyiniz.
Anladım