FPİOP FİZİBİLPARTNERS İŞ ORTAKLIĞI PLATFORMUMUZA KATILIN
Bootstrap 0212 982 85 50 h.içi (10.oo-18.oo)
Responsive image

YATIRIM, YÖNETİM, DENETİM, SİGORTA UZMANLARI


1. Fizibilite Uzmanı
2. Girişimci Destek Uzmanı
3. Şirket Satınalama Birleşme Uzmanı
4. Kurumsal Yönetim Uzmanı
5. Optimizasyon Uzmanı
6. Verimlik Analizi Uzmanı
7. Süreçlere Robotik Yaklaşımlar Uzmanı
8. İç Denetim Uzmanı
9. İç Kontrol Uzmanı
10. Risk Yönetimi Uzmanı
11. Kurumsal Yönetim ve Uyum Denetim Uzmanı
12. Suistimal Önleme Uzmanı
13. Bireysel Finansal Planlama Uzmanı
14. Finansal Yapılandırma Uzmanı
15. Şirket Değerleme Uzmanı
16. Proje Geliştirme Uzmanı
17. Bilirkişilik Uzmanı
18. Bilişim Uzmanı
19. Siber Güvenlik Uzmanı
20. Tapu İşlemleri Uzmanı
21. Kadastro İşlemleri Uzmanı
22. Sigortalının Varlık ve Haklarının Analizi Uzmanı
23. Sigorta Sözleşmesi Uzmanı
24. Sigortalanabilir Menfaatin Değer Analizi Uzmanı
25. Sigorta Primi Fiyatlama Uzmanı
26. Sigorta Hasar Uzmanı
27. Sigortada Teminat Tahsili ve Tahkim Uzmanı
28. Sigorta Risk Teftişi, Ölçümü ve Analizi Uzmanı
29. Sigorta Risk Yönetimi Uzmanı
30. Sigortada Riskten Korunma Uzmanı
31. Sözleşme Düzenleme ve Kontrol Uzmanı
32. Akaryakıt İstasyonları Sigortası Uzmanı
33. Alacak Sigortası Uzmanı
34. Sorumluluk Sigortaları Uzmanı
35. Motosiklet Sigortası Uzmanı
36. Sigorta Aktüeryal Uzmanı
37. Sigorta Sahtecilik ve Suistimalleri Uzmanı
38. Sigorta Mevzuatı Uyum Uzmanı
39. Sigorta Proje Çözüm Ekibi Oluşturma Uzmanı


DESTEK, HİBE, TEŞVİK UZMANLARI


1. Pazar, Profil ve Kanal Araştırması Uzmanı
2. T.C Tarım ve Orman Bakanlığı Destekleri Uzmanı
3. T.C Ticaret Bakanlığı Destekleri Uzmanı
4. T.C Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri Uzmanı
5. T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Destekleri Uzmanı
6. T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Destekleri Uzmanı
7. T.C Aile ve Sosyal Polit. Bak. Destekleri Uzmanı
8. BANKA Desteği Uzmanı
9. KOSGEB Destekleri Uzmanı
10. TÜBİTAK Destekleri Uzmanı
11. TTGV Vakfı Destekleri Uzmanı
12. GEF/SGP Destekleri Uzmanı
13. YETEP Destekleri Uzmanı
14. STÖ (Sivil Top Örg) Destekleri Uzmanı
15. İHRACATÇI BİRLİKLERİ Destekleri Uzmanı
16. İGEME İhracatı Geliştirme Destekleri Uzmanı
17. Türkiye Esnaf ve Sanat. Merkez Bir.Destekleri Uzmanı
18. Kırsal Kalkınma Hibe Desteği Uzmanı
19. Yabancı Ülke Büyükelçilikleri Hibe Desteği Uzmanı
20. Avrupa Birliği Hibeleri Uzmanı
21. Yatırım, Turizm Teşvik Belgesi Uzmanı
22. Tarım ve Hayvancılık Teşvikleri Uzmanı
23. Kamu Bankaları Finansal Destek Uzmanı
24. KGF Destekleri Uzmanı
25. Uluslararası Kuruluş Fonları Uzmanı
26. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Uzmanı
27. Kadın Girişimcilere Yabancı Kurl Destekleri Uzmanı
28. Avrupa İşletmeler Ağı Destekleri Uzmanı


x
Size daha iyi hizmet sunabilmek için yasal çerezler kullanıyoruz.
Bilgi için ÇEREZ POLİTİKAMIZ ve
K.V.K.K. Aydınlatme Metni
Bölümlerimizi inceleyiniz.
Anladım