FPİOP FİZİBİLPARTNERS İŞ ORTAKLIĞI PLATFORMUMUZA KATILIN
Bootstrap 0212 982 85 50 h.içi (10.oo-18.oo)
Responsive image

YÖNETİM KAYNAKLI DANIŞMANLIKLAR

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

Responsive image
Kurumsal yönetime ilişkin kapsamlı tanımlar OECD, IIA, OCEG gibi çeşitli kuruluşlarca yapılmıştır.

OECD (Ekonomik işbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, Kurumsal Yönetim Prensipleri -Paris, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı-, 2004)) tanımına göre “Kurumsal yönetim, bir şirketin üst düzey yöneticileri, yönetim kurulu, hissedarları ve diğer paydaşları arasındaki ilişkiler setidir. Kurumsal yönetim, firmanın hedeflerinin belirlendiği, bu hedeflere ulaşmak için ve hedeflere ulaşmadaki performansın izlenmesi için gerekli araçların tanımlandığı bir yapıyı ifade etmektedir.”

Kurumsal yönetimin ortaya çıkması, gelişmesi ve benimsenmesi yaklaşık son 50 yıllık bir sürede olmuştur. Bu süre içinde ulusların, kuruluşlarının ve yetişmiş insan güçlerinin birçok katkıları olmuştur. Sonuçta bazı ortak düzenleme ve standartlara ulaşılmıştır. Bu düzenleme ve standartların bazıları yasalaşırken bazıları da tavsiye niteliğinde kalmıştır. Ülkelerin bu standartları yasalarına dâhil etmeleri uluslararası arenada sermaye hareketlerine ulaşmada, ülke bazlı iş anlaşmaları yapmada, şirket evliliklerinde, iş sözleşmelerinde etkili olmuş ve beraberinde bazı imkânların elde edilmesini sağlamıştır. Ayrıca kurumsal yönetimi kabullenmiş ve uygulamaya geçen ülkelerde genel yönetim anlayışının da değişmesine olumlu katkısı olmuştur.

Kurumsal yönetimin unsurları şöyle sıralanabilir.
1. Stratejik Plan,
2. Risk Tanımlaması,
3. Plana Uygun Yönetim Kurulu
4. Plana Uygun CEO,
5. Plana Uygun İnsan Kaynağı
6. Şirket Davranış Kuralları ve Etik Standartlar,
7. Yasal Yükümlülüklerin Tanımı ve Uyumu,
8. Yetki ve Sorumluluklar.

Kurumsal yönetimin amaçlarını ise şöyle ifade edebiliriz;
1. Kurum üst yönetiminin gücünü ve yetkilerini kötüye kullanmalarına engel olmak,
2. Kurum sahiplerinin haklarının korunması,
3. Kurumla ilgili menfaat sahiplerinin haklarının korunması,
4. Kurum ile ilgili olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi,
5. Görev, yetki ve sorumlulukların açık olarak belirlenmesi,
6. Kurum yönetiminin hesap verme yükümlülüklerinin artırılması,
7. Küçük hissedarların korunması,
8. Kuruma duyulan güvenin arttırılması.

Kurumsal yönetimin faydalarını şöyle dile getirebiliriz;
1. Kurum yönetimi ve kurum istikrara kavuşur,
2. Kurumun rekabet gücü artar,
3. Ekonomik krizlere karşı savunma gücü artar,
4. Modern yönetim tekniklerinin uygulanma imkânı artar,
5. Kurumun karlılığı artar,
6. Kurum yönetimine kalite ve şeffaflık gelir,
7. Kuruma güven ve itimat yükselir,
8. Sermaye maliyetleri düşer,
9. Kullandığı kredi faizleri düşer, kredi maliyetleri azalır

FİZİBİLPARTNERS bunca güzel faydaları olan kurumsal yönetimin şirketlere kurulması, sürdürülebilir yapıya kavuşturulması hususunda danışmanlık verir. Bu danışmanlığını en yetkin uzmanları ile kurumsal yönetim ilkelerine uyumla gerçekleştirir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri:
• Adillik
• Şeffaflık
• Sorumluluk
• Hesap Verilebilirlik’ tir

Türkiye’de Kurumsal Yönetim konusunda mevzuat yayınlayan öncü kuruluşlar;
• SPK Sermaye Piyasası Kurumu,
• BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,
• Türk Ticaret Yasası
• TÜSİAD Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği
• Borsa İstanbul
• TKYD 'dir.

Şirketinizin kurumsal bir yapıya kavuşması için, FİZİBİLPARTNERS partneri ve uzmanı ile toplantı öneriyoruz.


Lütfen arayınız, yazışınız ya da talepte bulununuz.
0212 982 85 50 – H. içi (10.oo-18.oo),
Yazışma için: bilgi@fizibilpartners.com
Talep için : talep@fibilpartners.com
x
Size daha iyi hizmet sunabilmek için yasal çerezler kullanıyoruz.
Bilgi için ÇEREZ POLİTİKAMIZ ve
K.V.K.K. Aydınlatme Metni
Bölümlerimizi inceleyiniz.
Anladım