FPİOP FİZİBİLPARTNERS İŞ ORTAKLIĞI PLATFORMUMUZA KATILIN
Bootstrap 0212 982 85 50 h.içi (10.oo-18.oo)
Responsive image

DENETİM KAYNAKLI DANIŞMANLIKLAR

Suistimal Önleme Danışmanlığı

Responsive image
Firmalarda suiistimal riski vardır, olmaya da devam edecektir. Bu gerçekle yola çıkarak Firma yöneticileri uluslararası geçerli metotlar kullanarak suistimal riskini azaltabilir.

Firmanın yazılı ” Etik Kurallar Metni” olmalı ve bunu tüm çalışanların, idarecilerin, yönetim kurulunun, hissedarların ve diğer paydaşların bilmesi sağlanmalıdır.

Suistimalin kaynağı sadece şirket içi olarak algılanmamalı, şirket dışı uygulamaların yansıması olarak da algılanmalıdır.

Etik kurallar metnini herkesçe bilinmesinin yanında farkındalık eğitimi verilmelidir. Bununda yeterli olmayacağı düşünülerek kontrol setleri oluşturulmalıdır.

- Riskler tanımlanmalı, türleri belirlenmeli, sınıflandırılmalı ve değerlendirilmelidir.
- Şirket organizasyonunda suistimal risk yönetimi departmanına yer vermelidir.
- Risk sınıflarına uygun kontrol setleri geliştirilmelidir.
- Kontrol sürecinin takibi ve incelenmesi sonucu kontrol eksiklikleri giderilmelidir.
- Raporlama sistemi kurulmalıdır.
- Bulgu, gözlem ve önerilerden hareketle bir risk matrisi oluşturulmalıdır.
- Risk İhbar hatları kurulmalıdır.
- Suistimal müdahale ve tepki planı kurgulanmalı ve uygulanmalıdır.
- Suistimal Risk Yönetimi departmanının performansı sorgulanmalı ve suiistimal risk yönetiminin dinamik yapıda kalması sağlanmalıdır.

Bu kontrollerle tespit edilenler raporlanmalı, sorumluları cezalandırılmalı bu da şirket içinde duyurulmalıdır.

Dolandırıcılık yönetim sürecinin dijitalleştirilmesiyle ilgili Dünyada gelişen eğilimler şunlardır:

(Kaynak. https://www.exlservice.com/fraud-operations-prevention-to-investigation)

YAPAY ZEKA: Yapay zeka, müşteri profili oluşturma ve dolandırıcılık izlemeyi dönüştürmeye devam edecek. Operasyonel verimliliği de artıracak yapay zeka tabanlı modeller, dolandırıcılık veya kredi temerrüdü gibi davranışları gerçek zamanlı ve hatta proaktif olarak yakalayacaktır.

BLOK ZİNCİRİ: Blockchain gibi dağıtılmış defter teknolojisi KYC'yi dönüştürecek. Bu teknoloji, dijital kimlikleri yönetirken kullanıcı rahatlığını ve güvenliğini artırırken, kurumların müşteri verilerini kolay ve güvenilir bir şekilde yönetmesini sağlar. Bazı bankalar, blok zinciri tabanlı bir KYC çözümünün prototiplerini oluşturmak ve dağıtmak için konsorsiyumlar oluşturmuş olsa da, DLT tabanlı teknoloji ivme kazanmadan önce çok fazla küresel benimseme ve düzenleyici müdahale gerektirecektir.

BULUT TEKNOLOJİSİ: Dolandırıcılık tespiti için bulut tabanlı çözümler kullanılabilir, bu da maliyetleri düşürmeye yardımcı olur. Dahili banka kullanıcılarının değişiklik yapma ve gözden geçirme görünürlüğüne sahip olmalarını sağlamak için bu çözümlerin bankacılık sistemleriyle entegre edilmesi gerekecektir.

VERİ İŞBİRLİĞİ: Bankalar, dahili ve harici verileri birleştirerek müşteriler hakkında daha fazla içgörü elde etmek için dolandırıcılıkla mücadele ve (AML) sistemlerinin bir kısmını veya tamamını tek bir teknoloji ortamına entegre etmeye devam edecek.

BİYOMETRİK: Bazı büyük bankalar, iris tarama, parmak izi alma, ses tanıma ve yüz tanıma dahil olmak üzere biyometrik verilere dayalı hesap güvenliği özelliklerini, değişen derecelerde tüketici benimsemesine kadar getirdi.

FİZİBİLPARTNES

- Organizasyonunuzda risk yönetimi departmanının etkin bir tarda kurulmasını sağlamaktadır.
- Firmanızın suistimale ne kadar açık olduğunun analizini yapmaktadır.
- Suistimali önlemeye yönelik kurumsal ortamın oluşturulması için;
• Suistimal riski önleme politika ve prosedürlerin oluşturulması,
• Organizasyonda suistimal risk yönetimi departmanı ve bu departmanın görev ve sorumlulukları belirlenmesi,
• Suistimal farkındalığı eğitiminin verilmesi,
• Organizasyonun iş ve etik kurallarının oluşturulması,
• İhbar mekanizmasının kurulması,
• Suistimali önlemeye ve tespit etmeye yönelik iç kontrollerin belirlenip değerlendirilmesi danışmanlıklarını vermektedir.
- Önlenemeyen suistimallerin organizasyonda yaratacağı olumsuz etkilerini ölçmekte ve en aza indirilmesi konusunda önerilerde bulunmaktadır.

Size kapsamlı ve uzmanlık seviyesinde Suistimal Önleme Danışmanlığı sunacak FİZİBİLPARTNERS’ı arayınız.


Lütfen arayınız, yazışınız ya da talepte bulununuz.
0212 982 85 50 – H. içi (10.oo-18.oo),
Yazışma için: bilgi@fizibilpartners.com
Talep için : talep@fibilpartners.com
x
Size daha iyi hizmet sunabilmek için yasal çerezler kullanıyoruz.
Bilgi için ÇEREZ POLİTİKAMIZ ve
K.V.K.K. Aydınlatme Metni
Bölümlerimizi inceleyiniz.
Anladım