FPİOP FİZİBİLPARTNERS İŞ ORTAKLIĞI PLATFORMUMUZA KATILIN
Bootstrap 0212 982 85 50 h.içi (10.oo-18.oo)
Responsive image

SİGORTA POLİÇESİ ODAKLI DANIŞMANLIK

Alacak Sigortası Danışmanlığı

Ticari Alacak Sigortası; işletmelerin mal veya hizmet satışlarından doğan alacaklarını korumak için alacaklarını garanti altına almayı amaçlayan bir sigorta türüdür.

İşletmenin ticari alacaklarından birinin ödenmemesi durumunda ortaya çıkan kaybı Ticari Alacak Sigortası tazmin eder.

Bu sigorta türü:

• İşletmenizi olası zararlardan ve büyük finansal kayıplardan korur,
• İhracat poliçelerinde iflas ve borcun ödenmeme riski ile birlikte politik risklerde teminat altına alınır
• Poliçe müddeti boyunca müşterilerinizle aranızda oluşabilecek riskler izlenir ve kontrolde tutulması sağlanır,
• Derecelendirme kuruluşları, tedarikçiler ve bankalar nezdinde kredibiliteniz olumlu yönde etkilenir,
• İşletmenizin yeni pazarlara girmesine imkân sağlar,
• Satışlarınızın artmasına destek sağlar,
• Maliyet avantajı sağlar,
• Kârlılığınız ve sermayeniz için güvence suna
r, • Şirket bilançonuzda oluşabilecek olumsuz rasyolardan korur,
• Toplam ticari satışlarınızdan kaynaklanan ödenmemiş faturalarınızın olumsuz etkilerini azaltır.
• Tazminat halinde ödenmemiş alacağın tahsilat/takip işlem masrafları sigorta şirketi ile yapılan sözleşme kapsamında olur,
• Kredi Sigortacılarının veritabanı ile doğru müşteriler üzerinde odaklanmanızı sağlar,
• Küçük cirolu ve daha yüksek kar marjlı müşteriler ile vadeli olarak çalışmayı kolaylaştırır

Hayat sigortası, maluliyet sigortası, mülk sigortası, ticaret sigortası vb. gibi farklı risk türlerini kapsayan çeşitli poliçe türleri vardır. Sigorta şirketi, kapsanan tutara ve kapsanan risk türüne göre prim alır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın oluşturduğu yeni Devlet Destekli Alacak Sigortası modeli KOBİ'lerin alacaklarını garanti altına alıyor.

2018/11892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Karar” yürürlüğe girmiş,

• 24 Aralık 2018 tarihinde Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliği,
• 25 Mart 2020 tarihinde Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Ticari alacak sigortası sayesinde KOBİ'ler alacaklarını tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir kısmı Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu karşılar.
Responsive image
Mevzuat aşağıdadır.

Alacak sigortası uygulamasından yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço rakamı dikkate alınarak belirlenen kriterler çerçevesinde mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler yararlanabilir.

Mevzuatta öne çıkan hususları maddeler halinde aşağıda özetlenmiştir.

• Alacak sigortası yaptıracak şirket, başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulmuş olmalı ve Merkez tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini karşılamalıdır.
• Alacak sigortası yaptırmak isteyen şirketin basit usulde defter tutmaması ve bir önceki mali yılda yurtiçi satışlardan elde ettiği cirosunun 125.000.000 TL’den az olması gerekir.
• Sigortalı ile alıcı arasında bir satış sözleşmesi var ise; sözleşmede satış vadesinin belirtildiği, satış sözleşmesinin var olmadığı durumlarda ise; sigortalı ile alıcı arasında kararlaştırılan satış vadesinin fatura üzerinde belirtildiği satışlar kapsam dahilindedir.
• Dövize endeksli faturalar veya sözleşmeler kapsamındaki vadeli satışlar ile Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, odalar ve borsalar, meslek birlikleri, dernekler, vakıflar, kamu iktisadi kuruluşları ve tacir sıfatı taşımayan gerçek kişilere yapılan satışlar kapsam dışındadır.
• Alacak sigortası kapsamında teminat verilecek alıcıların belirlenmesi amacıyla yapılacak risk değerlendirmesine ilişkin teklif aşamasındaki sorgulama ücreti, risk değerlendirmesi yapılan her bir alıcı için KDV dâhil 10 TL’dir.
• Prim hesabında, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda vadeli satışlardan elde ettiği cirosu esas alınır. Prim tutarının 2.000 TL’nin altında çıkması durumunda, prim tutarı 2.000 TL olarak kabul edilir. Prim tutarının tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda tarife fiyatı üzerinden %10 oranında indirim uygulanır. Prim tutarının, en az %25’i peşin ve geri kalanı en fazla üç taksit olacak şekilde ödenmesi koşuluyla, kredi kartı ve benzeri başka düzenli ödeme yöntemleriyle taksitlendirilmesi mümkündür.
• Risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmenin tüm alıcılarının dikkate alınması esastır. Ancak bunun mümkün olmaması durumunda, söz konusu işletmenin vadeli satışlardan elde ettiği cirosunun en az %50’sini oluşturan ve ciro büyüklüğüne göre büyükten küçüğe doğru sıralanan alıcıları dikkate alınır. Risk değerlendirmesi sonucunda, bu alıcılardan her birine “1 (en düşük riskli)” ile “6 (en yüksek riskli)” arasında skor verilir. Skoru 6 olan alıcılara alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanmaz. Vadeli satışlardan elde edilen cironun 75.000.001 TL – 125.000.000 TL arasında olması halinde alıcı başına azami limit 750.000 TL’dir.
• Sigorta dönemi içinde sigortalının yeni çalışmaya başlayacağı alıcılar poliçeye eklenebilir.
• Alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanan alıcılar için uygulanan teminat oranları poliçede belirtilir. Teminat oranları ilgili alıcının skoruna göre, %70 veya %90 olarak belirlenir. Sigorta dönemi içerisinde meydana gelen zararlar; zararın 2.500 TL’nin altında kalması durumunda sigortalı tarafından, 2.500 TL’yi aşması durumunda ise teminat oranları kapsamında Merkez tarafından ödenir.
• Sigorta sözleşmeleri için vergi ve diğer yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan prim tutarı üzerinden uygulanacak komisyon oranı %15’tir.

Devlet destekli ve / veya devlet desteği olmaksızın satın alınacak ticari alacak sigortalarında FİZİBİLPARTNERS danışmanlık sunmaktadır.


Lütfen arayınız, yazışınız ya da talepte bulununuz.
0212 982 85 50 – H. içi (10.oo-18.oo),
Yazışma için: bilgi@fizibilpartners.com
Talep için : talep@fibilpartners.com
x
Size daha iyi hizmet sunabilmek için yasal çerezler kullanıyoruz.
Bilgi için ÇEREZ POLİTİKAMIZ ve
K.V.K.K. Aydınlatme Metni
Bölümlerimizi inceleyiniz.
Anladım